Ο αντιδήμαρχος Ξάνθης Ζερενίδης Ιωάννης και ο Προϊστάμενος Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Ξάνθης κ. Νικολόπουλος Νικόλαος  υποδέχθηκαν την Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2020, στα γραφεία της Υπηρεσίας Δόμησης επιτροπή του Τ.Ε.Ε. Θράκης που την αποτελούσαν οι μηχανικοί κ.κ. Ασημίδης Βασίλης, Βλάχου Σταυρούλα, Τερζόγλου Θεόδωρος και Σεργελίδης Μιχάλης και ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Μηχανικών Μελετητών Ιδιωτικών Έργων Νομού Ξάνθης (ΣΜΜΙΔΕ) κ. Πλέσιας Αργύρης.

Στην συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην λειτουργία της Υπηρεσίας μετά την πρόσθετη ανάληψη των καθηκόντων του κ. Νικολόππουλου ως προϊσταμένου της Διεύθυνσης και υπό τύπου «ανοικτού διαλόγου», έγινε ανταλλαγή απόψεων και κατάθεση προτάσεων, για την αποτελεσματικότερη σχέση μελετητών μηχανικών – Υπηρεσίας Δόμησης.

Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης στις δηλώσεις του τόνισε ότι,  η παραγωγή των ιδιωτικών έργων αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι τόσο της εθνικής, όσο και της τοπικής μας οικονομίας, με άμεση επίδραση στη διαμόρφωση του δομημένου περιβάλλοντος, στην επιχειρηματική δραστηριότητα και ανάπτυξη. 

Η επιστημονική γνώση του Τ.Ε.Ε. ως θεσμοθετημένου συμβούλου του Κράτους και του Συλλόγου Μηχανικών ΣΜΜΙΔΕ ως σημαντικού παράγοντα της τοπικής ανάπτυξης, αποτελεί αρωγό στην προσπάθεια της Διοίκησης του Δήμου για την άρση των όποιων  δυσλειτουργιών,  με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.