Πρόστιμο 3.000 ευρώ σε κατάστημα οικιακών ειδών της περιοχής επιβλήθηκε από την Αστυνομία με αιτιολογικό την παραβίαση των όρων της ΚΥΑ για την πανδημία.

Κατά τα άλλα στους ελέχχους που έγιναν στην ΑΜΘ Ββεβαιώθηκαν 59 παραβάσεις για παράνομη μετακίνηση και βεβαιώθηκαν πρόστιμα των 300 ευρώ καθώς επίσης και 18 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας με τα αντίστοιχα πρόστιμα.