Στηρίζει τον επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης «Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία» κ. Κώστα Κατσιμίγα το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την πειθαρχική δίωξη που άσκησε σε βάρος του ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης Ιωάννης Σάββας.

Στην ειδική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου ενέκρινε ομόφωνα ψήφισμα συμπαράστασης στον κ. Κώστα Κατσιμίγα, στο οποίο οι 46 παρόντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι, καταδικάζουν απερίφραστα την πειθαρχική δίωξη σε βάρος του.

Το κείμενο του ψηφίσματος αναφέρει μεταξύ αλλων:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο καταδικάζει απερίφραστα την άσκηση πειθαρχικής δίωξης σε βάρος του μέλους του, Κώστα Κατσιμίγα, επειδή άσκησε κριτική στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. 

Η ελευθερία του λόγου αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη σωστή και ανεμπόδιστη άσκηση των καθηκόντων του Περιφερειακού Συμβούλου, μεταξύ δε των αρμοδιοτήτων του είναι να ασκεί κριτική στα όργανα διοίκησης του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης. Διότι αυτό που είναι δικαίωμα κάθε πολίτη, αποτελεί υποχρέωση και καθήκον για τον αιρετό, που εκλέχτηκε από τον λαό για να τον εκπροσωπεί.

Συμπαραστεκόμαστε στον Κώστα Κατσιμίγα, ο οποίος λειτούργησε σύμφωνα με το καθήκον του. Καλούμε την αρμόδια Αρχή να ενεργήσει με σύνεση και να σταματήσει τις σχετικές ενέργειες.  Δηλώνουμε δε ότι θα διαθέσουμε κάθε μέσο και δυνατότητα του Φορέα μας προκειμένου να στηρίξουμε το δικαίωμα του λόγου και της κριτικής που έχουν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου.