Όπως ενημερώνειη Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης, κατ’ εφαρμογή των νέων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 (ΦΕΚ 4899/τ.Β/06-11-2020) οι αρχαιολογικοί χώροι αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης θα παραμείνουν κλειστοί έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020