Ερώτηση για την πιθανότητα έκπτωσης από το αξίωμα του πρώην δικού του αντιδημάρχου και πλέον ανεξάρτητου δημοτικού συμβούλου Χασάν Ογλού Φερντούν, κατέθεσε στο Δήμαρχο ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Χ. Δημαρχόπουλος.

Αναλυτικά:

Δημοσιεύματα μέρους του Τοπικού Τύπου Ενημέρωσης, αλλά και φήμες στην κοινωνία της πόλης μας, αναφέρονται στο γεγονός ότι, ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης έχει κρίνει σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης που εξέδωσε στις 30/10/2020 την αυτοδίκαιη έκπτωση εξαιτίας καταδίκης, ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου, ο οποίος τον προηγούμενο χρόνο είχε ήδη τεθεί σε αργία.

Σημειώνεται επίσης ότι, από 25 Οκτωβρίου 2019 με την υπ. αριθ. 1627 απόφαση Δημάρχου Ξάνθης (ΑΔΑ: ΩΘΟ6ΩΚ8-ΗΔΞ) ο εν λόγω ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος έχει οριστεί εντεταλμένος σύμβουλός σας και για περισσότερο από ένα χρόνο έως σήμερα, ούτε η απόφασή σας αυτή έχει ανακληθεί (όπως φαίνεται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ), αλλά και ούτε απέχει από κάθε δραστηριότητα του Δήμου μας (όπως φαίνεται επιπλέον και σε πρόσφατο Δελτίο Τύπου του Δήμου Ξάνθης). 

Ερωτάστε:

  1. Ποιές ήταν, οι εκ του νόμου ενέργειες στις οποίες προβήκατε και παρακαλώ να μας τις απαριθμήσετε, εκ του γεγονότος της θέσης του σε αργία πριν από ένα περίπου χρόνο; 
  2. Με ποιό τρόπο φροντίσατε να απέχει σύμφωνα με την πρώτη απόφαση του κ. Συντονιστή, από κάθε δραστηριότητα του Δήμου μας;
  3. Προκύπτουν τυχόν πειθαρχικές ευθύνες για τον Δήμαρχο ή για τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου όπως φαίνεται να ισχυρίζεται ο εν λόγω σύμβουλος σε εξώδικα ή στα ΜΜΕ;
  4. Ευσταθούν τα νέα δημοσιεύματα και οι φήμες στη κοινωνία της πόλης μας σχετικά με την έκπτωσή του σήμερα, από το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου;
  5. Ποιές είναι, οι εκ του νόμου ενέργειες στις οποίες οφείλετε εκ νέου να προβείτε και παρακαλώ να μας τις απαριθμήσετε καθώς και να μας γνωρίσετε σε ποιες έχετε ήδη προβεί;
  6. Γιατί δεν ενημερώσατε μέχρι σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο;
  7. Για ποιά ζητήματα όπως αναφέρθηκε στον τοπικό τύπο, ζητήθηκε η γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας μας, δεδομένου ότι τέτοιου είδους αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αποσκοπούν πρωτίστως στην προστασία του Δήμου μας και στη νομιμότητα;
  8. Γιατί μέχρι σήμερα, δεν καλέσατε να ορκιστεί και να αναλάβει καθήκοντα ο πρώτος αναπληρωματικός, ώστε να καλύψει την κενή θέση του Δημοτικού Συμβουλίου;
  9. Εφαρμόζονται από μέρους σας, όλες οι αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης;
  10. Ποιά η σκοπιμότητα όλων των μέχρι τώρα ενεργειών σας και γιατί στερείται σήμερα το Δημοτικό μας Συμβούλιο, από έναν Δημοτικό Σύμβουλο;