Ερώτηση για τα μέτρα στήριξης των επαγγελματιών λόγω covid που υπερψήφισε η αντιπολίτευση στο Δήμο Ξάνθης και για τα οποία έχουν κατατεθεί ενστάσεις από η δημοτική αρχή, εξέδωσαν τρεις παρατάξεις της αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο:

Αναλυτικά:

Κύριε Αντιδήμαρχε, 

σήμερα η πατρίδα μας αλλά και η Ξάνθη βρίσκονται σε μία ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία εξ αιτίας αυτής της πρωτόγνωρης πανδημίας η οποία στο πέρασμά της αφήνει εκτός από τις υγειονομικές και σοβαρές οικονομικές συνέπειες για τον τόπο μας. 

Η περιοχή μας, χτυπημένη ήδη από μία μακροχρόνια οικονομική κρίση σε συνδυασμό με τα τελευταία συνεχή περιοριστικά μέτρα που λαμβάνονται για την αποφυγή του Covid-19, έχει περιέλθει σε μία αδιέξοδη κατάσταση η οποία έχει φέρει τους επαγγελματίες της περιοχής μας σε τραγική οικονομική κατάσταση, σε σημείο μάλιστα που πολλές από τις επιχειρήσεις και τα καταστήματα της περιοχής μας οδηγούνται μοιραία σε οριστικό κλείσιμο. Αλλά ακόμη και εκείνες οι επιχειρήσεις, που προσπαθούν να σταθούν όρθιες από αυτό το μεγάλο οικονομικό «τσουνάμι» δεν έχουν τη γενναία και ουσιαστική υποστήριξη από τον Δήμο μας, με αποτέλεσμα πολλοί από τους επαγγελματίες μας να έχουν φτάσει στα όρια της εξαθλίωσης και να αντιμετωπίζουν ένα έντονο βιοποριστικό πρόβλημα. 

Σε αυτή την άνευ προηγουμένου λοιπόν οικονομική συγκυρία, βιώνουμε επίσης σήμερα και την περίεργη εμμονή του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής να μην εφαρμόζουν τις 13 αποφάσεις – μέτρα στήριξης για τους επαγγελματίες και τους πολίτες του Δήμου Ξάνθης, τις οποίες και αποφασίσαμε με συντριπτική πλειοψηφία στην από  26-8-2020  συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου (πρακτικό υπ ΄ αριθ. 23/26-8-2020).   

Οι προτάσεις που εμπεριέχονται στις παραπάνω αποφάσεις υπερψηφίστηκαν από 23 δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης,  ενώ μειοψήφησαν μόνο οι δημοτικοί σύμβουλοι της διοίκησης του Δημάρχου, Παναγιώτης Αμβροσιάδης, Απόστολος Ελευθεριάδης, Ιωάννης Ζερενίδης, Ιπποκράτης Καμαρίδης, Σιαμπάν Μπαντάκ, Σουά Μπεκήρ Ογλού, Ιωάννης Μπούτος, Εμμανουήλ Φανουράκης.     

Πέραν όμως όλων αυτών κ. Αντιδήμαρχε, με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι εσείς προσωπικά καταθέσατε επιπλέον και 13 ενστάσεις προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Α.Μ.Θ με σκοπό ακύρωση των 13ων αποφάσεων του Δημοτικού συμβουλίου, αποφάσεις που ως μοναδικό τους στόχο είχαν την οικονομική στήριξη των επαγγελματιών και των πολιτών του Δήμου μας.  

Επειδή σε αυτήν την δύσκολη οικονομική συγκυρία αυτοί που ουσιαστικά θίγονται είναι οι επαγγελματίες του Δήμου μας και κατ ΄ επέκταση και οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα και εσείς με την ενέργειά σας κινηθήκατε εναντίον των μέτρων που θα τους ανακούφιζαν

Επειδή σε σύσκεψη στο γραφείο του Δημάρχου που πραγματοποιήθηκε  παρουσία του, παρουσία του  αρμόδιου Αντιδημάρχου Οικονομικών και παρουσία των επικεφαλής των Δημοτικών παρατάξεων, ρωτήσαμε τη Διευθύντρια των Οικονομικών υπηρεσιών  (ΠΟΥ)             κ. Σπανού Μαρία αν εξέφρασε γραπτές αντιρρήσεις για την μη εκτέλεση των αποφάσεων του Δημοτικού συμβουλίου και παρουσία όλων μας απάντησε ότι δεν υπάρχουν γραπτές αντιρρήσεις όπως ο νόμος προβλέπει

Επειδή στην συνεδρίαση της 4-11-2020  του δημοτικού  συμβουλίου παραδεχτήκατε ότι όντως προσβάλλατε τις 13 αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου για να μην εφαρμοστούν τα 13 μέτρα ελάφρυνσης των επαγγελματιών και των πολιτών του Δήμου μας λόγω της πανδημίας

Ε Ρ Ω Τ Α Σ Τ Ε:

  Με ποιο σκεπτικό και για ποιο λόγο αποφασίσατε να προβείτε στην κατάθεση ενστάσεων για την ακύρωση  των παραπάνω αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για την εφαρμογή των 13ων μέτρων ελάφρυνσης των επαγγελματιών και των πολιτών του Δήμου μας , αφού δεν υπήρχαν – όπως προβλέπεται από τον νόμο – οι γραπτές αντιρρήσεις από τη κ. Διευθύντρια των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης;