Με κοινή επιστολή τους προς όλους τους αρμόδιους υπουργούς, τα Επιμελητήρια
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ζητούν να ξεκινήσει ο συμψηφισμός του 12%, σε
συνέχεια των σχετικών υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί το προηγούμενο
διάστημα.

“Η σχετική τροπολογία για τον συμψηφισμό του 12% με οφειλές επιχειρήσεων προς
το Δημόσιο έχει ψηφιστεί εδώ και τέσσερις μήνες και αυτό που ζητούν τα
Επιμελητήρια είναι η εφαρμογή του μέτρου, ειδικά δε στην παρούσα συγκυρία καθώς
η εξελισσόμενη υγειονομική κρίση στραγγαλίζει ακόμη περισσότερο τη ρευστότητα
των επιχειρήσεων.” αναφέρουν.

Στην επιστολή τους αναλύουν το σκεπτικό της πρότασής τους. Πλην όμως, παραμένει άλυτο το βασικό πρόβλημα που αναιρεί την όλη πρωτοβουλία σε σχέση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή το γεγονός ότι το 12% θα καταβληθεί μόνο σε όσες επιχειρήσεις είχαν προσφύγει δικαστικά.

Αναλυτικά:

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Παρόλο που, επιτέλους, έγινε πράξη και αποκαταστάθηκε εν μέρει η αδικία, με τη ψήφιση του ν. 4706/2020 (άρθρο 87 A΄ 136 και άρθρο 26 Α’ 177), που είχε συντελεστεί από την αδικαιολόγητη μη καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης μέσω του ΟΑΕΔ, για τα έτη 2010 – 2015, του συνολικού κόστους μισθοδοσίας των θέσεων εργασίας με ποσοστό 4% και 12%, των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ, μέσω συμψηφισμού των απαιτήσεών μας με αντίστοιχες υποχρεώσεις μας προς το Δημόσιο (φορολογικές – ασφαλιστικές υποχρεώσεις).

Παρόλο που έχουν εκδοθεί δύο σχετικές Κ.Υ.Α., με αριθ. 34341/5991/18-9-2020 και 42407/8205/16-10-2020, με τις οποίες εξειδικεύονται, οι όροι και προϋποθέσεις για τη διαδικασία συμψηφισμού, δυστυχώς, δεν έχει εκδοθεί ακόμη η σχετική ερμηνευτική εγκύκλιος, προκειμένου οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ να ξεκινήσουν την παραλαβή των αιτήσεων από τις επιχειρήσεις. 

Επίσης, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι όλα αυτά τα χρόνια, οι επιχειρήσεις μας υπέβαλλαν τους σχετικούς φακέλους και θεωρούμε ότι η υποβολή νέας αίτησης, θα πρέπει να είναι σε απλή μορφή και να μην υποχρεωθούν να επανακαταθέσουν δικαιολογητικά που ήδη βρίσκονται στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

Κύριοι Υπουργοί,

Από την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας, έχουν περάσει πάνω από τέσσερις (4) μήνες και δυστυχώς ακόμη και σήμερα, δεν έχει ξεκινήσει καμία διαδικασία συμψηφισμού. Οι επιχειρήσεις μας υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες και διαρκούσης της πανδημίας αντιμετωπίζουν πρωτοφανή κρίση ρευστότητας , γεγονός που έχει αναγκάσει την κυβέρνηση να θεσπίζει έκτακτα οικονομικά μέτρα για την ενίσχυσή τους. Στο πλαίσιο αυτό η εφαρμογή της ψηφισθείσας τροπολογίας είναι επιτακτική ανάγκη, ως μια ακόμη ανάσα ρευστότητας και αποφυγής περισσότερων λουκέτων. 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες ώστε άμεσα να επιλυθεί το εν λόγω ζήτημα.