Ανακοινώνεται από το Λιμεναρχείο Π. Λάγους ότι λόγω της πανδημίας αναστέλλονται στις Περιφερειακές Ενότητες που κατατάσσονται στο Επίπεδο 1 (Αυξημένου Κινδύνου-Κόκκινο), όπου συμπεριλαμβάνεται και το Πόρτο Λάγος, οι εξετάσεις για απόκτηση:

 Άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους
 Άδειας χειριστή πηδαλιούχου
 Άδειας ναυαγοσώστη
 Βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για το επάγγελμα του δύτη

Επίσης,  λόγω τρεχουσών υγειονομικών συνθηκών από την 01-11-2020 μέχρι και την
31-12-2020 δεν απαιτείται η ανανέωση του ασφαλιστηρίου της περίπτωσης γ) της
πργ 5 του άρθρου 23 του Γ.Κ.Λ. αριθ.20 (ΦΕΚ 444 Β΄/1999) , όπως ισχύει.

Η παράταση της πργ 1 αφορά αποκλειστικά σε επιχειρήσεις εκμίσθωσης θαλασσίων
μέσων αναψυχής , οι οποίες δεν δραστηριοποιούνται το εν λόγω χρονικό διάστημα,
κατόπιν υποβολής, στη Λιμενική Αρχή, υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του
ν.1599/1986 (Α΄79), περί μη δραστηριοποίησης το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Τέλος, στον επίσημο ιστότοπο του ΥΝΑΝΠ (www.ynanp.gr) υπάρχει ειδική
ενότητα για τον ιό COVID-19, η οποία ενημερώνεται καθημερινά για την εξέλιξη του
φαινομένου, σε σχέση πάντα με τη ναυτιλία, τα λιμάνια και τις θαλάσσιες μεταφορές