Ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ Ξάνθη, το νέο Δ.Σ. της ΠΑΕ, μετά την αλλαγή ιδιοκτησίας και οι υπόλοιπες αποφάσεις της σχετικής γενικής συνέλευσης. Στο νέο Δ.Σ. υπό την προεδρία του νέου ιδιοκτήτη Bill Papas, παρουσία έχουν αρκετά πρόσωπα της περιοχής όπως ο αγαπημένος των φιλάθλων, βετεράνος, Μάκης Τζάτζος και η Γεν. Γραμματέας του Δήμου Ξάνθης Σοφία Ψωμά, κόρη του βετεράνου επίσης Σάκη Ψωμά.

Πιο αναλυτικά:

Κατά την Γενική Συνέλευση του ΑΟ ΞΑΝΘΗ ΠΑΕ που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020 στο αθλητικό κέντρο της ομάδας, λήφθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις:

1. Εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από τους:

  • Πρόεδρος: Bill Papas
  • Διευθύνων Σύμβουλος: Τάσος Γιαμουρίδης
  • Αντιπρόεδρος: Φάνης Ουζουνίδης
  • Μέλη: Χρήστος Καραγκιοζέλης, Ανδρέας Γκλαβίνης, Μάκης Τζάτζος, Σοφία Ψωμά.

2. Εγκρίθηκε ομόφωνα η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτά (4.849.995,90€ ) με την έκδοση 442.922 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 10,95 € εκάστης, με καταβολή μετρητών και κεφαλαιοποίηση ποσών προοριζόμενων για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

3. Τακτοποιήθηκε οριστικά το ζήτημα της μεταφοράς της έδρας της Εταιρείας από τον Δήμο Ξάνθης στο Δήμο Αβδήρων.