Δημοσίευση των πινάκων διοριστέων υποψηφίων και ικανών στις προκαταρκτικές εξετάσεις υποψηφίων για πρόσληψη ως Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου στην Ελληνική Αστυνομία για την Ξάνθη:

Γενική Κατηγορία Α

Γενική Κατηγορία Β

Ειδική Κατηγορία Α

Ειδική Κατηγορία Β