Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Χρήστου Μέτιου, η φιλόλογος Αλεξάνδρα Γκουλιάμα από την Αλεξανδρούπολη
ορίζεται άμισθη ειδική σύμβουλος της Περιφέρειας ΑΜΘ σε θέματα Παιδείας.

Η Αλεξάνδρα Γκουλιάμα είχε θητεύσει ως συντονίστρια δράσεων πρόληψης σχολικής βίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για το σχολικό εκφοβισμό.

Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κάτοχος
μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση από το Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης και Διδάκτορας στο Τμήμα Ιατρικής του ΔΠΘ
(Παιδοψυχιατρική) με αντικείμενο έρευνας τον σχολικό εκφοβισμό, η κ. Γκουλιάμα θα
υπηρετεί στην Περιφέρεια εθελοντικά παρέχοντας συμβουλές και διατυπώνοντας
εξειδικευμένες γνώμες σε ζητήματα Παιδείας.