Ερώτημα προς τη Διευθύντρια  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης Κατερίνα Μανά, καταθέτει ο Σάββας Μελισσόπουλος με αντικείμενο τις εργασίες στην παιδική πίσω από το Διοικητήριο.

Αναλυτικά:

Σχετικά με τη διαμόρφωση χώρου που πραγματοποιείται την περίοδο αυτή στην παιδική χαρά – πάρκο το οποίο βρίσκεται πίσω από το κτίριο της Αντιπεριφέρειας  Ξάνθης (Παλιά Νομαρχία), εκτός από το ήδη πραγματοποιηθέν έργο αναβάθμισης της παιδικής χαράς, την τοποθέτησης δηλαδή τάπητα, εξοπλισμού και οργάνων γυμναστικής,  την περίοδο αυτή πραγματοποιούνται και επιπλέον έργα διαμόρφωσης του συγκεκριμένου πάρκου τα οποία αφορούν στη κατασκευή προστατευτικού τοιχίου από σκυρόδεμα, στην αποξήλωση ασφαλτικού υλικού και τσιμεντένιων κατασκευών, σε διάφορες χωματουργικές εργασίες, στην κοπή δέντρου ή δέντρων, στην κατασκευή νέας εισόδου για το πάρκο και στην αντικατάσταση μέρους της περίφραξής του.   

Επειδή οι νέες – επιπλέον του βασικού έργου – εργασίες τεχνικών έργων πραγματοποιούνται ή εποπτεύονται από την υπηρεσίας σας, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αρμοδίως και γραπτά, τι επιπλέον έργα πραγματοποιούνται στο συγκεκριμένο πάρκο, με ποια απόφαση, με ποιες συγκεκριμένες μελέτες, με ποιους εργαζόμενους, με ποιο σχέδιο και με ποια προοπτική. 

Επίσης παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν η κοπή του δέντρου έγινε με νόμιμο τρόπο, αν ήταν υγιές ή όχι και αν υπήρξε η απαραίτητη άδεια από την αρμόδια υπηρεσία.   

Αναμένουμε άμεσα την απάντησή σας προκειμένου να γνωρίζουμε συγκεκριμένα τι πρωτοβουλίες αναλαμβάνει κατά καιρούς ο Δήμος μας και αν αυτές πραγματοποιούνται σύμφωνα με νόμιμες αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του Δήμου μας,  έτσι ώστε να είμαστε και εμείς ως δημοτική παράταξη ενήμεροι για κάθε μικρό ή μεγάλο έργο που πραγματοποιείται στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Ξάνθης και να συμβάλουμε με τις δικές μας προτάσεις και θέσεις στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συνδημοτών μας.

Ξάνθη 29 Σεπτεμβρίου  2020 

Σάββας Μελισσόπουλος

Δημοτική παράταξη

«Ξάνθη Για ΟΛΟΥ