Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Χρήστου Μέτιου, παρατείνεται μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2021 η θητεία όλων των
χωρικών και θεματικών Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας ΑΜΘ, οι οποίοι
ορίστηκαν κατά την έναρξη της θητείας της παρούσας Διοίκησης, την 1 η Σεπτεμβρίου
2019.

Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες:
 Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, Γεώργιος Παπαδόπουλος
 Αντιπεριφερειάρχης Έβρου, Δημήτριος Πέτροβιτς
 Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, Κωνσταντίνος Αντωνιάδης
 Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης, Νικόλαος Ευφραιμίδης
 Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης, Νικόλαος Τσαλικίδης

Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες:
 Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης, Κωνσταντίνος Σιμιτσής (από την
Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας)
 Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Αθανάσιος Τσώνης (από την Περιφερειακή
Ενότητα Έβρου)
 Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας,
Κωνσταντίνος Βενετίδης (από την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου)
 Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών, Δημήτριος
Γαλανόπουλος (από την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης)
 Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διοίκησης και Διαφάνειας, Αχμέτ Ιμπράμ
(από την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης)
 Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Γεώργιος
Ζιμπίδης (από την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας)
Σε ό,τι αφορά τον Αντιπεριφερειάρχη Αλιευτικής Πολιτικής Ανδρέα
Καραγιώργη (από την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας), η απόφαση ορισμού του, τον
Ιούνιο του 2020, προέβλεπε εξαρχής τη λήξη της θητείας του στις 31 Δεκεμβρίου
2021.