Σταθερός παρέμεινε ο αριθμός των σχολείων της Ξάνθης που συμμετέχουν στο πρόγραμμα σχολικών γευμάτων.

Συνολικά 37 σχολεία θα προσφέρουν σχολικά γεύματα, όσα είναι από το 2017 που ξεκίνησε η εφαρμογή του προγράμματος. Σύμφωνα με την απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας για το 2020-21 τα σχολεία που θα προσφέρουν ζεστά γεύματα (μέσω της παράτασης των συμβάσεων γιατ ην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση) θα είναι τα εξής:

1ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

2ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

6ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

7ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

8ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

9ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

11ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

15ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

17ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

18ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

20ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

Δημοτικό Σχολείο Κιμμερίων Ξάνθης

Δημοτικό Σχολείο Μ. Εύμοιρου

Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης

1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Χρύσας Ξάνθης

2ο Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

1ο Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Κιμμερίων Ξάνθης

2ο Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Κιμμερίων Ξάνθης

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κωφών & Βαρήκοων Ξάνθης

Δημοτικό Σχολείο Αβδήρων

Δημοτικό Σχολείο Διομήδειας

Δημοτικό Σχολείο Πετεινού

Δημοτικό Σχολείο Σουνίου

Δημοτικό Σχολείο Γενισέας

Δημοτικό Σχολείο Πολυσίτου

Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Σέλερου

Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Φίλιων

Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Σημάντρων

Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Π. Κατραμίου

Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Βαφεϊκων

Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Ακάρπου

Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Αλκυόνης

Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Βελοχωρίου

Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Π. Ζυγού

Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Φελώνης

Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Λευκόπετρας