Μέσα από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, θα χρηματοδοτηθούν οι Δήμοι όλης της χώρας για την αγορά μασκών στους μαθητές σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών και κατανέμει 6,2 εκατ. ευρώ στην ΚΕΔΕ για να διατεθούν στους Δήμους.

Στην Ξάνθη για τους τέσσερις Δήμους προβλέπεται:

ΔΗΜΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΣΟ
ΞΑΝΘΗΣ 12.275 55.000
ΑΒΔΗΡΩΝ 1.991 9.000
ΜΥΚΗΣ 1.563 7.000
ΤΟΠΕΙΡΟΥ 935 5.000
ΣΥΝΟΛΑ 16.764 76.000