Ο Δήμαρχος Αβδήρων ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 29 ατόμων (21 μερικής απασχόλησης και 8 πλήρους απασχόλησης), για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων στο Δήμο Αβδήρων.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής θα γίνει ηλεκτρονικά στη διεύθυνση goves@avdera.gr, από τη Δευτέρα 24/08/2020 έως και την Τετάρτη 26/08/2020.

Ολόκληρη η ανακοίνωση και η αίτηση συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.avdera.gr.