Με προ ημερησίας διάταξης ερώτημα προς το Δήμαρχο και τον Πρόεδρο του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Ξάνθη, η παράταξη θέτει το θέμα που έχει δημιουργηθεί με τα οικονομικά του νομικού προσώπου των ΚΑΠΗ και των Παιδικών Σταθμών:

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και
Αλληλεγγύης Ξάνθης,
Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 18 ης Αυγούστου 2020
εγκρίθηκαν οι ισολογισμοί του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας και
Αλληλεγγύης Ξάνθης για τα έτη 2014, 2015, 2016, 2017, και 2018.
Στις εισηγήσεις των εν λόγω θεμάτων σημειώνεται ότι εμφανίζονται
αναντιστοιχίες σε σχέση με τον εγκεκριμένο απολογισμό όσον αφορά
τα οικονομικά έτη 2014, 2015, 2016 και 2017 και επίσης ότι
εμφανίζονται δαπάνες για τις οποίες διατυπώθηκε επιφύλαξη από
τον ορκωτό λογιστή και συγκεκριμένα:
– Για το έτος 2014 δαπάνες 34.003,42 ευρώ για τις οποίες δεν
επιδείχθηκαν τα νόμιμα παραστατικά.
– Για το έτος 2015 δαπάνες 11.766,11 ευρώ για τις οποίες δεν
επιδείχθηκαν τα νόμιμα παραστατικά.
– Για το έτος 2016 δαπάνες 12.043,25 ευρώ για τις οποίες δεν
επιδείχθηκαν τα νόμιμα παραστατικά.
– Για το έτος 2017 δαπάνες 6.818,84 ευρώ για τις οποίες δεν
επιδείχθηκαν τα νόμιμα παραστατικά.

Ως εκ τούτου συνάγεται ότι κατά τα έτη 2014 – 2017 συσσωρεύθηκαν
δαπάνες ύψους 64.631,62 ευρώ για τις οποίες δεν επιδείχθηκαν τα
νόμιμα παραστατικά.
Πρόκειται για μία συστηματικά επαναλαμβανόμενη διαφορά, άλλοτε
άλλου ύψους, που καταλαμβάνει χρονικό ορίζοντα μίας τετραετίας.
Συνεπώς δεν τίθεται μόνο θέμα πώς δημιουργήθηκαν αυτές οι
διαφορές αλλά και πώς διέφυγε από κάθε έλεγχο η κατάσταση αυτή
επί τέσσερα συναπτά έτη.
Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω ερωτάσθε:
α) Προτίθεσθε να προχωρήσετε σε ενέργειες που θα αποκαλύψουν
τους υπεύθυνους;
β) Προτίθεσθε να προχωρήσετε σε ενέργειες που θα επιτρέψουν τον
καταλογισμό των ποσών αυτών;