Τον υποχρεωτικό προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR. προβλέπει πρόσφατη ΚΥΑ  για όσους εργαζόμενους σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων επιστρέφουν από άδεια, σε υποχρεωτικό προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR.

Οι εργαζόμενοι μπορούν να κλείνουν ραντεβού και να έρχονται σε επικοινωνία με το Νοσοκομείο Ξάνθης που διαθέτει σχετικό μοριακό αναλυτή, μέχρι τις 31-8-2020

Ημέρες: Τρίτη & Πέμπτη 09:00-10:00
Κεντρική Πύλη του Νοσοκομείου
Υπεύθυνη: Καμπάκα Ευδοξία

Τηλ. 25413-51111