Κατατέθηκαν στη Βουλή τα στοιχεία με τα ποσά που εκταμιεύτηκαν σε κάθε περιοχή, μέσω των προγραμμάτων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τα ποσά για την αποζημίωση ειδικού σκοπού και την επιστρεπτέα προκαταβολή είναι, συνολικά 76 εκατ. ευρώ.

Ως προς τα κατά κεφαλήν ποσά, στο πρόγραμμα Επιστρεπτέας Προκαταβολής, η Ξάνθη έχει μέσο όρο 8.750 ευρώ ανά επιχείρηση, το δεύτερο μικρότερο ποσό μετά την Ορεστιάδα. Αντίστοιχα και στη δεύτερη φάση της Επιστρεπτέας Προκαταβολής η Ξάνθη έχει μέσο όρο 9.013 ευρώ ανά επιχείρηση, τρίτη χαμηλότερη μετά από την Ορεστιάδα και τη Ροδόπη.

Στο πρόγραμμα της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, αναλογούν 810 ευρώ για κάθε επιχείρηση σε όλες τις ΔΟΥ, ενώ στη δεύτερη φάση, η περιοχή της Ξάνθης έχει μέσο όρο 410 ευρώ για κάθε επιχείρηση. Καβάλα και Δράμα φέρεται να έχουν απορροφήσει τα μεγαλύτερα ποσά στα δύο προγράμματα, με βάση τις αναγωγές.

Αναλυτικά οι εκταμιεύσεις ανά πρόγραμμα: