Σε ανακοίνωσή της η Περιφέρεια ΑΜΘ αναφέρει:

Ενημερώνουμε τους πολίτες της Περιφέρειας ΑΜΘ που θέλουν να
επικοινωνήσουν με τον Περιφερειακό Συμπαραστάτη του Πολίτη και της
Επιχείρησης της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης κ. Αργύριο
Χουρμουζέλη, ότι λόγω της επιδημιολογικής έξαρσης, θα πρέπει να
αποστέλλουν τις καταγγελίες τους για την επίλυση των διαφορών τους με τις
υπηρεσίας της Περιφέρειας, είτε ηλεκτρονικά στην
διεύθυνση  symparastatis@pamth.gov.gr, είτε ταχυδρομικά στην διεύθυνση
Δημοκρατίας 1 – Κομοτηνή 69132.
Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα είναι δυνατή η αυτοπρόσωπη
παράστασή τους στο γραφείο του, εφόσον απαιτείται, κατόπιν προηγούμενης
επικοινωνίας τους, στα τηλέφωνα 25313 50221, κιν. 6976338731 και με την
τήρηση των αναγκαίων μέτρων.