Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων ανακοίνωσε την ένταξη της πράξης: «Σύνταξη
Μελετών και Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Αναβάθμιση Υποδομών
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αβδήρων», προϋπολογισμού 445.200,00€ στο
Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VΙΙ «Σύνταξη/Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων».

Σκοπός της πράξης είναι η σύνταξη μελετών, οι οποίες θα βελτιώσουν και θα
αναβαθμίσουν τις υποδομές του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αβδήρων και ειδικότερα:

1. Σύνταξη Μελετών για την Αναβάθμιση Υποδομών του Λιμένα Πόρτο Λάγος,
2. Σύνταξη Μελετών για την Αναβάθμιση Υποδομών του Αλιευτικού Καταφυγίου
Φαναρίου,
3. Σύνταξη Μελετών για την Αναβάθμιση Υποδομών του Αλιευτικού Καταφυγίου
Μαρωνείας, επίσης και την παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου.

Επιδίωξη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αβδήρων είναι μετά την ολοκλήρωση των
ανωτέρω σημαντικών και απαραίτητων μελετών να προχωρήσουν άμεσα οι
κατασκευές και οι συντηρήσεις των υποδομών ,οι οποίες θα αναβαθμίσουν τον Λιμένα
Πόρτο Λάγος και τα Αλιευτικά Καταφύγια Φαναρίου και Μαρωνείας, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.