Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Ξάνθης, σε συνέχεια της με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.44076/11-7-2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2798 Β΄), στις 22 Ιουλίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 8:00 έως 15:00 θα λειτουργήσει η υπαίθρια λαϊκή αγορά του Δήμου Ξάνθης, στον χώρο που ήδη αναπτύσσεται κάθε Σάββατο.

Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε τρία (3) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα και είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών