Σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Γενικών / Οικογενειακών Ιατρών Νομού Ξάνθης,  που υπογράφουν η Πρόεδρος Βαλεντίνα Δισλιάν και ο Γεν. Γραμματέας Ανδρέας Μπελτσίδης, αναφέρουν:

Ο Σύλλογος Γενικών / Οικογενειακών Ιατρών Νομού Ξάνθης, ευχαριστεί τον Όμιλο Πλαστικά Θράκης και το Κοινωνικό Κέντρο “Σταύρος Χαλιορής” για την ευγενική προσφορά απαραίτητου προστατευτικού υγειονομικού υλικού και συγκεκριμένα χειρουργικών μασκών και προστατευτικών στολών, υλικό το οποίο διανεμήθηκε από το Σύλλογο μας  στο προσωπικό όλων των Περιφερειακών Ιατρείων του νομού μας.

Η εν λόγω δωρεά, συμβάλλει σημαντικά στην θωράκιση για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης και του  Covid-19 που διανύουμε στην περιοχή μας, και θα συνεισφέρει στην εύρυθμη παροχή ιατρικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Κινήσεις σαν και αυτές έχουν μέγιστη σημασία για την κοινωνία, καθώς όχι μόνο συνδράμουν στην συνεχή, απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία των περιφερειακών ιατρείων αλλά κυρίως στην ενίσχυση της προστασίας των πολιτών και έχουν ως έχουν στόχο την μέριμνα και διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.