Σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 4177/2013, οι τακτικές θερινές εκπτώσεις του παρόντος έτους θα αρχίσουν τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου και θα λήξουν τα Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020.

Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Ξάνθης:

Κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.

Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία το παρεχόμενο ποσοστό έκπτωσης και στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από …. % έως …. %»). Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.

Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και προβάλλεται η μειωμένη τιμή, πρέπει να ανταποκρίνεται στην αλήθεια και να μην είναι ανακριβής. Οι καταστηματάρχες θα πρέπει, σε περίπτωση ελέγχου, να είναι σε θέση να αποδείξουν, ότι η παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Κατά την διενέργεια των τακτικών εκπτώσεων, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους συναδέλφους, γιατί οι κυρώσεις είναι αυστηρές και δεν επιτρέπεται να επιβάλλονται πρόστιμα λόγω λάθους και μάλιστα σε αυτήν την δύσκολη εποχή.

Γενικά, στους παραβάτες των διατάξεων περί εκπτώσεων επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο των 5.000 €. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Ειδικότερα για την περίπτωση που οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους, ως προς την ακρίβεια των αναγραφόμενων τιμών ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή όταν ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσο με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από 10.000 €, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα 5 ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Αρμόδια αρχή για την επιβολή των προστίμων είναι ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπου διαπιστώνεται η παράβαση.
Παράλληλα με τα παραπάνω, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου 16 ν. 4177/2013, τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη της χρονικής περιόδου των εκπτώσεων, δηλαδή την Κυριακή, 19 Ιουλίου 2020.

Σε ότι αφορά τις συνθήκες λειτουργίας των καταστημάτων, αυτές ορίζονται
συνεχώς με Υπουργικές Αποφάσεις (τελευταία Απόφαση η Δ1α/ΓΠ.οικ.
40381/27-6-2020 – ΦΕΚ 2601 Β΄ ), που καθορίζουν ρητά τους περιορισμούς και
τους κανόνες τήρησης των αποστάσεων. Ειδικά σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις
των εμπορικών επιχειρήσεων, αυτές δεν αλλάζουν μεν, τις υπενθυμίζουμε
όμως για την αποφυγή λαθών, που μπορεί να οδηγήσουν σε μεγάλα και
αδικαιολόγητα πρόστιμα, τα οποία καμία επιχείρηση δεν χρειάζεται αυτήν την
εποχή.

1. Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις πρέπει να διασφαλίζονται, κατά την
προσέλευση των καταναλωτών, οι ακόλουθες αποστάσεις:
– Έως 20 τμ. – 4 άτομα.
– Από 20 τμ. έως 100 τμ. – 4 άτομα + ένα άτομο ανά 10 τμ. για την
επιφάνεια άνω των 20 τμ. και έως τα 100 τμ.
– Άνω των 100 τμ. – 12 άτομα + ένα άτομο ανά 15 τμ. για την
επιφάνεια άνω των 100 τμ.
– Άνω των 300 τμ. – 1 άτομο ανά 10 τμ. ανά όροφο.
– Εντός όλων των καταστημάτων τηρείται ο κανόνας της απόστασης
τουλάχιστον 1,5 μέτρου του ενός ατόμου από το άλλο.
2. Για τα σούπερ μάρκετ και καταστήματα τροφίμων γενικά, παραμένει ο
περιορισμός του 1 ατόμου ανά 15 τμ., της ελάχιστης απόστασης 1,5
μέτρου μεταξύ των ατόμων και η διασφάλιση του μη σχηματισμού
ουράς άνω των 5 επισκεπτών. Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας για
το προσωπικό που διαχειρίζεται μη τυποποιημένα τρόφιμα.
3. Η χρήση μάσκας στα μικρά καταστήματα παραμένει προαιρετική, αλλά
συνιστάται στους καταστηματάρχες να προτρέπουν τους πελάτες τους

και τους εργαζόμενούς τους, ώστε να φορούν μάσκες και να
απολυμαίνουν τακτικά τα χέρια τους.
4. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική μόνο για το προσωπικό των
καταστημάτων που βρίσκονται εντός εμπορικών κέντρων, εκπτωτικών
χωριών και εκπτωτικών καταστημάτων.
5. Στους ανελκυστήρες, η πληρότητα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40%.
6. Όπου υπάρχουν κυλιόμενες σκάλες, τους ανελκυστήρες χρησιμοποιούν
μόνο τα άτομα με αναπηρία, οι ηλικιωμένοι και το προσωπικό για
σκοπούς τροφοδοσίας.
7. Στα κομμωτήρια και στα κέντρα αισθητικής, πρέπει:
– Να υπάρχει απόσταση 2 μέτρων ανάμεσα στις θέσεις εργασίας.
– Να προσέρχονται οι πελάτες μόνο με ραντεβού.
– Να τηρείται κατάλογος των ραντεβού, άμεσα διαθέσιμος στον
έλεγχο.
– Να φοράει όλο το προσωπικό υποχρεωτικά μάσκα.
Τα κομμωτήρια λειτουργούν από τις 7 π.μ. έως τις 10 μ.μ. τις
καθημερινές και τις 9 μ.μ. το Σάββατο.
8. Η ώρα έναρξης του ωραρίου των καταστημάτων που
δραστηριοποιούνται στην Αττική (εκτός από τα νησιά) και στο
πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, παραμένει η 10 η πρωινή.
9. Στις 7 π.μ. ανοίγει το λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων, τζαμιών
κλπ. αντίστοιχων ειδών.
10. Σε όλους τους χώρους γραφείων πάσης φύσεως τηρείται ελάχιστη
απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των εργαζομένων.
11. Στα επιβατικά και οχηματαγωγά πλοία, πρέπει να διασφαλίζεται η
παρουσία επιβατών στο 60% της δυναμικότητας του πλοίου κατ’
ανώτατο όριο (ή του 65% εφόσον το πλοίο διαθέτει καμπίνες). Η
ελάχιστη απόσταση μεταξύ των επιβατών παραμένει στο 1,5 μέτρο.
12. Οι δημόσιες υπηρεσίες τελούν σε πλήρη λειτουργία. Η εξυπηρέτηση
του κοινού γίνεται κατά προτίμηση –αλλά όχι αποκλειστικά- με
ραντεβού. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των υπαλλήλων ή/και πολιτών
είναι το 1,5 μέτρο.
Τέλος, εν είδει γενικού κανόνα (περιλαμβάνεται στο άρθρο 20 της τελευταίας
και ισχύουσας ως άνω ΚΥΑ), για κάθε είδους εκδηλώσεις και σε όλους τους
χώρους συνάθροισης κοινού, ανοικτούς και κλειστούς τηρείται ελάχιστη
απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων.