Σε μια συμβολική όσο και ουσιαστική πράξη προχώρησαν οι μαθητές της Έκτης Τάξης στο 7ο Δημοτικό Σχολείο.

Λόγω της πανδημίας, προέκυψε ένα περίσσευμα στο ταμείο της τάξης. Τα παιδιά, αντί να το μοιραστούν, αποφάσισαν να το το διαθέσουν στο Χαμόγελο του Παιδιού.