Από την ΑΝτιπεριφέρεια Ξάνθης ανακοινώθηκε ο προγραμματισμός των νέων δειγματοληπτικών ελέγχων ως εξής:

Τρίτη 07 Ιουλίου 2020
 Στο 3ο χλμ Ξάνθης-Καβάλας drive through συνεργείο από 10.00π.μ. έως 14.00μ.μ.

Τετάρτη 08 Ιουλίου 2020
 Στο 3ο χλμ Ξάνθης-Καβάλας drive through συνεργείο από 10.00π.μ. έως 14.00μ.μ.