Κανονικά θα διεξαχθεί η Λαϊκή Αγορά του Σαββάτου στην Ξάνθη.

Μάλιστα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, οι πωλητές και παραγωγοί θα βρίσκονται στις συνήθεις θέσεις τους, στον κυρίως χώρο του παζαριού, με την υποχρέωση να τηρούν απόσταση τριών μέτρων μεταξύ τους.

Πιο συγκεκριμένα. με βάση το σχετικό ΦΕΚ, που εκδόθηκε στις 27-6:

α. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε τρία (3) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό, ελεύθερο από αντικείμενα.
β. Υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών. 2. Υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών των λαϊκών αγορών της παρ. 2. 3.

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται αρμόδια για την επιβολή των μέτρων  μετά από βεβαίωση της παράβασης μη τήρησης αυτών από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα όπως ορίζονται στο σχετικό νόμο του 2013