Από την Π.Ε. Ξάνθης ανακοινώθηκε ο προγραμματισμός νέων δειγματοληπτικών ελέγχων ως εξής:

Πέμπτη 02 Ιουλίου 2020

 Στο 3ο χλμ Ξάνθης-Καβάλας drive through συνεργείο από 12.00μ.μ. έως 16.00μ.μ.
Παρασκευή 03 Ιουλίου 2020

 Στο 3ο χλμ Ξάνθης-Καβάλας drive through συνεργείο από 12.00μ.μ. έως 16.00μ.μ.
Ο κίνδυνος εξάπλωσης του κορωνοϊού παραμένει υψηλός, αν δεν εφαρμόσουμε πιστά τα
συνιστώμενα, από τον Εθνικό Ορανισμό Υγείας και την Πολιτική Προστασία, μέτρα προστασίας.

Η συμμετοχή στην προσπάθεια αυτή όλων των πολιτών κρίνεται απαραίτητη.