Στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής κατέθεσε τροπολογία ο βουλευτής Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Χαρίτου για να επανέλθει ο αρχικός χαρακτήρας του νέου «Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, όπως είχε ψηφιστεί με το Ν. 4564/2018 από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ως γνωστόν η ΝΔ στις 22/2 προχώρησε στην τροποποίηση της σύμβασης μόνο στο σημείο που αφορά στον χαρακτήρα του νοσοκομείου και τον μετέτρεψε σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Η κατάθεση της τροπολογίας ήταν μία πρωτοβουλία για την οποία είχε δεσμευτεί ο βουλευτής να φέρει στη Βουλή έναντι των εργαζομένων του νοσοκομείου και της τοπικής κοινωνίας.

Ο βουλευτής απευθυνόμενος στον υφυπουργό Υγείας στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων τον κάλεσε να κάνει αποδεκτή την τροπολογία, λέγοντας του χαρακτηριστικά «σήμερα μετά από όσα μεσολάβησαν με την πανδημία και μετά τα όσα έχετε πει και εσείς και ο πρωθυπουργός για την στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας, θα φέρνατε και θα ψηφίζατε ρύθμιση στη Βουλή για να αλλάξετε τον χαρακτήρα του νέου νοσοκομείου από ιδιωτικό σε δημόσιο;». Ο υφυπουργός Υγείας δεν απάντησε σε όλα όσα ακούστηκαν στην Επιτροπή και επιφυλάχτηκε για την Ολομέλεια. 

Σε άλλο σημείο ο βουλευτής ζήτησε από τον υφυπουργό να καταθέσει στη Βουλή μέχρι την συνεδρίαση της Ολομέλειας όλα τα παραρτήματα και όλες τις συμβάσεις που δεν υπήρχαν όταν ψηφιζόταν ο Ν. 4667/2020, αφού σε αυτά φαίνεται τι σημαίνει η αλλαγή του χαρακτήρα του Νέου Νοσοκομείου Κομοτηνής. Ενώ τόνισε στον υφυπουργό πως «έχω στη διάθεσή μου μόνο τον Οργανισμό του Νέου Νοσοκομείου Κομοτηνής, όπου φαίνεται καθαρά ότι το Νέο Νοσοκομείο δεν είναι πλέον νοσοκομείο του ΕΣΥ, αλλά ένα υβριδικό Νοσοκομείο ανοικτό στα ιδιωτικά συμφέροντα, στις ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε να παρέχουν υπηρεσίες υγείας σε όσους προφανώς μπορούν να πληρώσουν. Ενώ η δωρεάν ισότιμη πρόσβαση θα παρέχεται ανάλογα με τις δυνατότητες του Νέου Νοσοκομείου».

Η τροπολογία του βουλευτή Δημήτρη Χαρίτου συζητείται αύριο στην Ολομέλεια της Βουλής. 

Αναλυτικά η τροπολογία:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας <<Κύρωση: α) της από 23.6.2020 τροποποίησης της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς, β) των από 23.6.2020 Επιμέρους Συμβάσεων Δωρεάς για τα Έργα ΙΧ και Χ και γ) της από 23.6.2020 τροποποίησης της Επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VII-Τραύμα της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος “ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ” και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας, που κυρώθηκε με το ν. 4564/2018 (Α΄89) και συμπλήρωση του ν. 4693/2020 (Α΄116)>>.  

 Θέμα:  Τροποποίηση του άρθρου πρώτου του  Ν. 4667/2020 (εδάφ. 2.6.3.)

 Α.ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πανδημία απέδειξε με τον πλέον δραματικό τρόπο πως το δημόσιο σύστημα υγείας   είναι η  μόνη  ασπίδα προστασίας όλων μας σε  περιόδους  υγειονομικής κρίσης. Το  ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας μας ήταν αυτό που σήκωσε το βάρος  της επιδημιολογικής έξαρσης, γεγονός που αναγνωρίστηκε από όλες τις πλευρές και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός επεσήμανε  ότι «η σημερινή κρίση οδηγεί στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ώστε να είναι μακροπρόθεσμα θωρακισμένο απέναντι σε οποιαδήποτε πρόκληση».  

 Υπό το πρίσμα   των νέων αυτών δεδομένων και των αναγκών που δημιούργησε η πανδημία οφείλουμε να επανεξετάσουμε επιλογές που έγιναν, σε άλλες συνθήκες, στο πρόσφατο παρελθόν.  Μια τέτοια επιλογή ήταν   η αλλαγή του χαρακτήρα του νέου «Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος»  σε Νομικό Πρόσωπο  Ιδιωτικού Δικαίου, όταν όπως είναι γνωστό στην αρχική κύρια σύμβαση δωρεάς μεταξύ του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρος Σ. Νιάρχος και του Ελληνικού Δημοσίου που κυρώθηκε με το Ν. 4654/2018 είχε κατοχυρωθεί ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

ια τέτοια πρωτοβουλία θα αποτελεί  πράγματι συμβολή στη ανάδειξη της σημασίας και της στήριξης του δημόσιου συστήματος υγείας. Θα έδινε ακόμη μεγαλύτερη  αξία στην μεγάλη προσφορά του Κοινωφελούς  Ιδρύματος  Σταύρος  Σ. Νιάρχος ώστε να ανεγερθεί ένα  σύγχρονο και υψηλών προδιαγραφών νοσοκομείο στην Κομοτηνή. Θα δημιουργήσει  συνθήκες  εργασιακής σταθερότητας και ασφάλειας  για το προσωπικό του και βέβαια θα παρέχει καθολική και ισότιμη πρόσβαση στη δημόσια υγεία για όλους τους πολίτες.

                             

                              Β.ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ -ΠΡΟΣΘΗΚΗ

                      Άρθρο……..

Τροποποίηση του άρθρου 1 του Ν.4667/2020

Το εδάφιο 2.6.3 του άρθρου 1 του Ν.4667/2020 αντικαθίσταται ως εξής:

 “2.6.3. Το Ε.Δ. δεσμεύεται ότι εντός δεκαοχτώ (18) μηνών κατ’ ελάχιστο προ της προβλεπόμενης ημερομηνίας ολοκλήρωσης της υλοποίησης του Έργου θα έχει οριστεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) που θα αναλάβει την λειτουργία και διαχείριση του Γ.Ν.Κ.Ι.Σ.Ν από την παράδοσή του και εις το διηνεκές, κατά τους όρους του από 21 Μαρτίου 2018 Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ, της συμβάσεως δωρεάς που υπογράφηκε μεταξύ αυτών και κυρώθηκε με το Ν. 4564/2018, της παρούσας επιμέρους συμβάσεως και των διατάξεων του Ν.Δ/τος 2592/1953   και του Ν.1397/1983.

O όρος “Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ)” που περιλαμβάνεται επίσης στα εδάφια 5.2, 5.3, 6.1 καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο σημείο ή παράρτημα της παρούσας επιμέρους συμβάσεως αντικαθίσταται με τον όρο “Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ)”.

Μετατροπή του νομικού προσώπου και/ή τροποποίηση του «Οργανισμού Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» επιτρέπεται μόνο με την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος”

 

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2020   

Ο προτείνων Βουλευτής

Χαρίτου Δημήτριος (Τάκης)