Η Αντιπεριφέρεια Ξάνθης ανακοίνωσε τον προγραμματισμό νέων δειγματοληπτικών ελέγχων για την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020

 Στα Κιμμέρια του Δήμου Ξάνθης από 10.00 π.μ έως 15.00 μ.μ.
 Στο 3ο χλμ Ξάνθης Καβάλας drive through συνεργείο από 12.00μ.μ. έως 16.00μ.μ.
Σάββατο 27 Ιουνίου 2020
 Στο 3ο χλμ Ξάνθης Καβάλας drive through συνεργείο από 12.00μ.μ. έως 16.00μ.μ.
Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020
 Στην πλατεία της Παλιάς Χρύσας του Δήμου Ξάνθης από 10.00 π.μ έως 14.00 μ.μ.
 Στο 3ο χλμ Ξάνθης Καβάλας drive through συνεργείο από 12.00μ.μ. έως 16.00μ.μ.