Σε ανακοίνωση της παράταξης Παπαχρόνη, αναφέρεται η συμφωνία των δημοτικών της συμβούλων με το προωθούμε Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Ξάνθης.

Την Παρασκευή 12/6/2020 οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Παράταξης
ακούσαμε την 5 η αναλυτική παρουσίαση του  Γενικού Πολεοδομικού
Σχεδίου Ξάνθης από τον Καθηγητή κ. Λαλένη, ενός εγχειρήματος που
ξεκίνησε το 2007 και που υπέστη σειρά τροποποιήσεων προκειμένου να
εναρμονίζεται με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο.
Πρόκειται κατά την άποψή μας για μία εμπεριστατωμένη και ώριμη
μελέτη που θα δώσει ώθηση ανάπτυξης στο Δήμο μας.
Πρόθεσή μας είναι να συμμετάσχουμε σε κάθε θεσμική συζήτηση στα
πλαίσια συνεδριάσεων των Οργάνων του Δήμου μας, εφόσον αυτές
πραγματοποιηθούν είτε με τηλεδιάσκεψη, είτε με διά ζώσης παρουσία,
καθότι εκτιμούμε ότι πρόκειται για ένα μείζονος σημασίας θέμα για
όλους μας. Την εν λόγω θέση υποστηρίξαμε δημοσίως ενώπιον των
εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής και των άλλων παρατάξεων.