Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κινήματος Αλλαγής κατέθεσε Τροπολογία για την εισαγωγή των μαθητών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης στην ανώτατη εκπαίδευση, στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αναβάθμιση του
Σχολείου και άλλες διατάξεις».

Την τροπολογία υπογράφουν οι δύο μειονοτικοί βουλευτές της Θράκης Μ. Μπαράν και Α. Ιλχάν, η τομεάρχης Παιδείας και βουλευτής Δράμας Χ. Κεφαλίδου αλλά επίσης η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Φ. Γεννηματά και ο πρώην Πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου.

Σύμφωνα με τους υπογράφοντες, η προοπτική πρόσβασης στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση συνέβαλε καθοριστικά στη διεύρυνση της φοίτησης των παιδιών της μειονότητας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο προτείνεται η αύξηση του ποσοστού των εισακτέων σε 1% επιδιώκεται
η περαιτέρω υποστήριξη της προοπτικής της μουσουλμανικής μειονοτικής νεολαίας για την πραγματοποίηση σπουδών στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση.

Ακολουθεί όλο το κείμενο της Τροπολογίας ως έχει:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αναβάθμιση
του Σχολείου και άλλες διατάξεις».

———————-

Θέμα: Εισαγωγή των μαθητών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης
στην ανώτατη εκπαίδευση.

Αιτιολογική Έκθεση

Με το άρθρο 2 παρ. 1 του νόμου 2341/1995 (Α΄ 208) (ΦΕΚ Α’ 208,
1995) προβλέφθηκε η δυνατότητα «να ορίζεται χωριστό ποσοστό θέσεων
για την εισαγωγή σε ΑΕΙ και ΤΕΙ αποφοίτων λυκείων που προέρχονται από
τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης». Εν συνεχεία, με την ΥΑ
Φ.152.11/Β3/790/28.2.1996 (Β΄ 129) του Υπουργού Παιδείας, το ποσοστό
εισαγωγής των υποψηφίων φοιτητών από τη μειονότητα καθορίσθηκε σε
0,5% επιπλέον του αριθμού των εισακτέων κάθε σχολής ή τμήματος.
Το μέτρο «της ποσόστωσης», όπως είναι ευρύτερα γνωστό, υιοθετεί
μια λογική «θετικής διάκρισης» επιχειρώντας να αμβλύνει τον εκπαιδευτικό
αποκλεισμό. Η λειτουργία αυτού του μέτρου υπήρξε καταλυτική: Το 1996,
πρώτο έτος εφαρμογής του μέτρου, ενενήντα οκτώ
(98) υποψήφιοι κατάφεραν να εισαχθούν σε σχολές της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης. Σήμερα ο αριθμός των εισαγόμενων στα ΑΕΙ έχει
πενταπλασιασθεί. Η ρεαλιστική πλέον προοπτική πρόσβασης στην ελληνική
τριτοβάθμια εκπαίδευση συνέβαλε καθοριστικά στη διεύρυνση της φοίτησης
των παιδιών της μειονότητας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και σε
μια ευρύτερη μεταβολή της στάσης της μειονότητας απέναντι στην
εκπαίδευση συνολικά.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και με δεδομένες τις πολλαπλές ευεργετικές
συνέπειες από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή του μέτρου, προτείνεται η αύξηση
του ποσοστού των εισακτέων σε 1% επιδιώκεται η περαιτέρω υποστήριξη της

3
προοπτικής της μουσουλμανικής μειονοτικής νεολαίας για την
πραγματοποίηση σπουδών στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση.

Τροπολογία – Προσθήκη
Στο σχέδιο νόμου προστίθεται νέο άρθρο, ως εξής:
«Άρθρο ….

Στην παράγραφο 1 του άρθρου μόνου της ΥΑ Φ.152.11/Β3/790/28.2.1996
(Β΄ 129) του Υπουργού Παιδείας, το ποσοστό «0,5%» αντικαθίσταται με το
ποσοστό «1%».

Οι Προτείνοντες Βουλευτές

Χαρά Κεφαλίδου

Γεώργιος Παπανδρέου

Χάρης Καστανίδης

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος

ζΔημήτρης Μπιάγκης

Ιλχάν Αχμέτ

Μπουρχάν Μπαράν

Βασίλειος Κεγκέρογλου