Την τοποθέτηση και την ψήφο στην Οικονομική Επιτροπή που συνεδρίασε δια περιφοράς γνωστοποιεί η Δημοτική Παράταξη «Ξάνθη για ΟΛΟΥΣ»

Κύριε Πρόεδρε 

Ενώ κατ΄ επανάληψη σας έχουμε επισημάνει ότι ευτελίζετε τις διαδικασίες της Οικονομικής Επιτροπής, όταν με το πρόσχημα των στενών χρονικών περιθωρίων και του COVID 19 μας προσκαλείτε σε έκτακτη – δια περιφοράς συνεδρίαση – της Οικονομικής Επιτροπής, για θέματα όπως είναι το 1ο που είναι μεν ένα αναγκαίο έργο για την πόλη, πλην όμως είναι τεχνικό ζήτημα που απαιτεί διευκρινιστικές ερωτήσεις και ενδεχομένως να επιδέχεται χρήσιμων εναλλακτικών προτάσεων.  

Δυστυχώς όλες οι παραινέσεις μας, προκειμένου να σταματήσετε να καταφεύγετε σε διαδικασίες δεν τιμούν την πόλη μας και την ιστορία της, δεν προάγουν το δημοκρατικό διάλογο και τις διαφανείς διαδικασίες έχουν μέχρι σήμερα πέσει στο κενό. 

Ως εκ τούτου η τοποθέτηση και η ψήφος μου για τα σημερινά θέματα παρακαλώ να καταγραφεί ως εξής:

01ο ΘΕΜΑ : Αποδοχή υποβολής πρότασης με τίτλο: «Ανάπτυξη – Επέκταση Συστήματος Υπόγειας Αποθήκευσης & Αποκομιδής Απορριμμάτων σε κοινόχρηστα σημεία του Δ. Ξάνθης», αποδοχή κάλυψης του επιπλέον ποσού, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για τη διενέργεια της προμήθειας, αποδοχή των όρων της αριθμ.7035/2-12-19 πρόσκλησης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ξάνθης.  

Ξάνθη για ΟΛΟΥΣ: ΚΑΤΑ, διότι δεν είναι επείγον ζήτημα και με τον τρόπο που διενεργείται η σημερινή συνεδρίαση δεν μπορούμε να καταθέσουμε τα διευκρινιστικά ερωτήματα, προκειμένου να αποφασίσουμε εάν είναι πλήρης, συγκεκριμένη και αιτιολογημένη η πρόταση που καταθέτουμε, ως Δήμος Ξάνθης, για την προμήθεια των υπόγειων κάδων.

02ο ΘΕΜΑ : Επιλογή της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης με αρ.πρωτ.11989/ 27-05-2020 της διεύθυνσης Κ.Π.Α.Π.Π., έγκριση όρων διαπραγμάτευσης της μελέτης με αρ.πρωτ.11989/ 27-05-2020 της διεύθυνσης Κ.Π.Α.Π.Π. συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης.   

Ξάνθη για ΟΛΟΥΣ:  ΛΕΥΚΟ, διότι ενώ συμφωνούμε απόλυτα με την αναγκαιότητα των συγκεκριμένων απολυμάνσεων στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αναγκαιότητα άλλωστε που πρώτοι εμείς σας είχαμε επισημάνει, εντούτοις διαφωνούμε με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, η οποία χρησιμοποιείται για ιδιαίτερους σκοπούς και λόγους και όχι για συνθήκες ομαλοποίησης όπως είναι οι σημερινές.

Σταυρακάρας Παναγιώτης 

Δημοτικός Σύμβουλος

Μέλος Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης