Ερώτηση για το θέμα της μείωσης δημοτικών τελών προς το Δήμαρχο Ξάνθης, κοινοποίησε ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Χ. Δημαρχόπουλος.

Κατά το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Μαρτίου του 2020, τις πρώτες ημέρες έξαρσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στην χώρα μας, το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης συμβάλλοντας στην θωράκιση της τοπικής οικονομίας, μετά από πρότασή μας με την υπ. αριθ. 29/2020 απόφασή του, παρουσία όλων των φορέων της πόλης μας, αποφάσισε την μείωση των δημοτικών τελών έως και 35% στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Δήμο μας. 

Σήμερα, σχεδόν τρεις μήνες μετά, καμία σχετική ενέργεια δεν έχει πραγματοποιηθεί, η δε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν έχει υλοποιηθεί. 

Ερωτάστε:

  1. Γιατί μέχρι σήμερα, τρεις μήνες μετά, δεν έχει εφαρμοστεί η παραπάνω απόφαση;
  2. Γιατί η Δημοτική Αρχή δεν λαμβάνει μέτρα και ούτε υλοποιεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με σκοπό την ανακούφιση των επιχειρήσεων του Δήμου μας;
  3. Ποιοι ευθύνονται για την μη υλοποίηση των ειλημμένων αποφάσεων του Δημοτικού συμβουλίου;

Παρακαλούμε, επειδή όλες οι συνεδριάσεις των οργάνων με δική σας ευθύνη πραγματοποιούνται μόνο δια περιφοράς,  να μας απαντήσετε γραπτά.