Στην καθιερωμένη ενημέρωση για τη στάση του στη διάρκεια της δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προχώρησε ο σύμβουλος της παράταξης Ξάνθη για Όλους Πάνος Σταυρακάρας.

Κύριε Πρόεδρε

Για άλλη μια φορά αγνοήσατε το αίτημά μας για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας με τηλεδιάσκεψη, όπως προβλέπεται άλλωστε και από την εγκύκλιο με αριθμό 18318/16-3-2020 του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

Αντί αυτού επιλέγετε αποκλειστικά το έσχατο δικαίωμα που σας δίνει ο νόμος, αυτό των «δια περιφοράς συνεδριάσεων» των Συλλογικών Οργάνων του Δήμου μας, για προφανείς λόγους.

Γνωρίζετε όμως πολύ καλά ότι σύμφωνα με το  άρθρο 184, αρ. 1 του νόμου 4635/2019 συνεδριάσεις με αυτόν τον τρόπο πραγματοποιούνται:

 «Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής….….».

Επειδή λοιπόν τα περισσότερα θέματα της ημερήσιας διάταξης της σημερινής δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής χρήζουν ενός δημοκρατικού διαλόγου, διερευνητικών ερωτημάτων και πιθανόν διαφορετικών προτάσεων και επίσης επειδή τα περισσότερα εξ αυτών δεν είναι κατεπείγοντος χαρακτήρα, για το λόγο αυτόν δεν συμφωνώ με τη σημερινή διαδικασία συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και ΨΗΦΙΖΩ ΠΑΡΩΝ και για τα 10 θέματα της σημερινής ημερήσιας διάταξης.

Σταυρακάρας Παναγιώτης 

Δημοτικός Σύμβουλος