(κωδικός αγγελίας: 200526/3)

Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ ζητά να προσλάβει για τo εργοστάσιο του Ομίλου της στη Ξάνθη:

Χημικό, Χημικό Μηχανικό, Μηχανικό Περιβάλλοντος, Βιολόγο, Τεχνολόγο Τροφίμων για τη στελέχωση του τμήματος ποιοτικού ελέγχου

Επιθυμητά προσόντα υποψηφίων:
• Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
• Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
Η επιχείρηση προσφέρει:
• Άριστο εργασιακό κλίμα
• Συνεχή ανάπτυξη οργανωτικών δομών
• Ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης – επιμόρφωσης – καθοδήγησης
του προσωπικού.

Επισυνάψετε το Βιογραφικό σας έως 05/06/2020
στο link https://www.galaktokomio-rodopi.gr/cv-page

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΑΣ

 

ΑΓΓΕΛΙΑ ΞΑΝΘΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ ΑΕ 27-05-2020 (1)