Ο Δήμος Αβδήρων ενημερώνει τους καταναλωτές και τους δραστηριοποιούμενους στις λαϊκές αγορές του ότι από την Τετάρτη 20-05-2020 συνεχίζεται η λειτουργία τους, με την συμμετοχή τόσο παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών προϊόντων γης, ειδών ατομικής καθαριότητας – οικιακής φροντίδας όσο και εμπόρων βιομηχανικών προϊόντων.

Λόγω των προληπτικών μέτρων που έχει λάβει η Ελληνική Κυβέρνηση καθιστώντας υποχρεωτική την απόσταση των πέντε (5) μέτρων μεταξύ των πάγκων αλλά και την συμμετοχή ποσοστού 50% ανά κατηγορία πωλητών (παραγωγοί, επαγγελματίες προϊόντων γης και έμποροι βιομηχανικών προϊόντων), η δραστηριοποίηση θα γίνεται σύμφωνα με τους πίνακες που περιέχονται στην υπ. αριθ. 344/4136/18-05-2020 απόφαση του Αντιδημάρχου
Αβδήρων η οποία έχει αναρτηθεί  στο πρόγραμμα διαύγεια και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου στη Γενισέα.

Παρακαλούμε για την επίδειξη υπευθυνότητας και συνέπειας από όλους
όπως μέχρι και σήμερα.