Στο πλαίσιο του μαθήματος “Έντεχνος Πεζός Λαϊκός Λόγος” του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, και σε συνεργασία με το Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου 2020, και ώρα 18.00, από τον Δρα Ψηφιακής Λαογραφίας Αλέξανδρο Καπανιάρη, διαδικτυακή διάλεξη με τίτλο: Ψηφιακή Λαογραφία και Προφορική Λαϊκή Λογοτεχνία: Εμπλουτισμένα Περιβάλλοντα, Πρακτικές και Προτάσεις.

Ο Αλέξανδρος Γ. Καπανιάρης είναι Μέλος Σ.Ε.Π. του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στο ΜΠΣ «Δημιουργική Γραφή» και Μεταδιδακτορικός Ερευνητής του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τα ψηφιακά μέσα, την ψηφιακή λαογραφία, την ψηφιακή αφήγηση στην εκπαίδευση, τις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην εκπαίδευση, τα ζητήματα ψηφιοποίησης και ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος καθώς και ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη έντυπου και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού.

Η διάλεξη είναι ανοικτή στο κοινό.

Σύνδεσμος