Τις θέσεις του μέλους του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΞ Φάνη Παπαδάκη για τη δια περιφοράς συνεδρίαση της 15ης Μαίου, κοινοποίησε κατά την πάγια τακτική της η παράταξη Μελισσόπουλου:

Θέτω υπόψη των συνδημοτών μου τα εξής: 

Στα δια περιφοράς συμβούλια, τα οποία ουσιαστικά πραγματοποιούνται κατ΄ εξαίρεση και κάτω από απολύτως έκτακτες και κατεπείγουσες συνθήκες (άρθρο 67 παρ. 5 του νόμου 3853/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του νόμου 4635/2019), θα έπρεπε να εισάγονται και να συζητούνται μόνο θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής. Όλα τα θέματα του σημερινού δια περιφοράς Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Ξάνθης δεν εμπίπτουν σε αυτήν την περίπτωση, καθώς δημιουργείται μια επιπλέον δυσμενής συνέπεια να μη μας δίνεται η δυνατότητα  να λάβουμε περαιτέρω απαραίτητες διευκρινίσεις για όλα τα θέματα πριν ψηφίσουμε.

Στην εγκύκλιο του ΥΠΕΣ (18318/13-3-2020) αναφέρεται ότι σε όσες περιπτώσεις δεν πραγματοποιηθεί δια ζώσης συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων η λήψη της απόφασής τους, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, μπορεί να λαμβάνει χώρα: α) δια περιφοράς και β) δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, όπως εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, με δυνατότητα βιντεοκλήσης κλπ. Αφού μας δίνεται λοιπόν η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης για ποιο λόγο επιμένει η διοίκηση της ΔΕΥΑ Ξάνθης στην δια περιφοράς και άνευ συζητήσεως, τέλεση των συμβουλίων; Προφανώς διότι αυτό επιβάλλει η αντίληψη για τη διοίκηση του Προέδρου και η επιβεβλημένη «σιωπή» όλων των υπολοίπων μελών. 

Στο σημερινό διοικητικό συμβούλιο αποφασίζονται προμήθειες και εγκρίσεις διαγωνισμών, χωρίς καμία ενημέρωση, χωρίς καμία παροχή στοιχείων προς τα μέλη του ΔΣ, χωρίς να δοθεί η δυνατότητα να ενημερωθούμε από τα υπηρεσιακά στελέχη για τις συνθήκες τέλεσης του κάθε διαγωνισμού, τις συνθήκες αποκλεισμού των υποψηφίων και τόσα άλλα ζητήματα οικονομικής σημασίας, χωρίς να τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα κάθε προμήθειας και χωρίς να μας ενημερώνει κανείς για τον τρόπο επιλογής των υποψηφίων και γιατί αποκλείονται άλλοι επιχειρηματίες της πόλης με ότι αυτό συνεπάγεται για την προσφορά καλύτερων τιμών έκπτωσης. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ειδικά σε προμήθειες ή διαγωνισμούς που αφορούν «εκσυγχρονισμό και ασφάλεια δικτύων πληροφορικής», «κατασκευή ιστοσελίδας»,  «προμήθεια νέου τηλεφωνικού κέντρου» που ανήκουν όλα σε ομοειδή κατηγορία, ακολουθείται μια τακτική «τεχνητής» κατάτμησης, με αποτέλεσμα (ακόμη και δια απευθείας αναθέσεων) όλως τυχαίως πολλά έργα του ίδιου αντικειμένου να τα αναλαμβάνει ένας (μόνο) συγκεκριμένος προμηθευτής λες και όλοι οι υπόλοιποι Ξανθιώτες επιχειρηματίες δεν θέλουν να διαγωνιστούν, ούτε να ασχοληθούν με την ΔΕΥΑ Ξάνθης.

Γενικά επισημαίνω πως το συμβούλιο δεν ενημερώνεται επαρκώς από τις εισηγήσεις που αφορούν προμήθειες και διαγωνισμούς, ούτε του παρέχονται στοιχεία για την διαδικασία που ακολουθούνταν στο παρελθόν, με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουν τα μέλη του ΔΣ τα κρίσιμες παραμέτρους σκοπιμότητας της δαπάνης και τη διαφάνεια της διαδικασίας.

Στο προηγούμενο δια περιφοράς ΔΣ είχα ζητήσει να εισαχθεί ως θέμα συζήτησης και να προχωρήσουμε άμεσα στην απόφαση για μείωση κατά 35% των λογαριασμών ύδρευσης, όλων των επιχειρήσεων του Δήμου μας για το 2020. Μέχρι σήμερα δεν  έχω λάβει καμία απάντηση και με λύπη μου διαπιστώνω πως δεν υπάρχει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης του σημερινού Δ.Σ. 

Τέλος, με την από 26-2-2020 επιστολή – αίτησή μου προς τον Πρόεδρο του ΔΣ της επιχείρησης ζήτησα να οριστεί ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΞ με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης την ενημέρωσή των μελών του ΔΣ, από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΞ, για όλα τα θέματα που αφορούν την επιχείρηση και αναφέρονταν στην από 18-2-2020 επιστολή -συνοδευόμενη από σχετικό φάκελο-  του Νομικού Συμβούλου της επιχείρησης, ο οποίος ενημέρωνε εγγράφως και εκτενώς τα μέλη του ΔΣ για σειρά ζητημάτων μείζονος ενδιαφέροντος, σε κάποια μάλιστα έκανε λόγο και για ποινικές ευθύνες. 

Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση ζήτησα να κληθούν και να παρευρεθούν τόσο ο Νομικός Σύμβουλος της ΔΕΥΑΞ, κ. Γιαλάογλου, καθώς επίσης  ο Δήμαρχος Ξάνθης και οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων του Δήμου Ξάνθης. 

Δυστυχώς μέχρι σήμερα και παρά την σοβαρότητα του ζητήματος, επιχειρείται μια σταδιακή υποβάθμιση της σημασίας του και μια προσπάθεια αποφυγής συζητήσεως του θέματος. Γι’ αυτό λοιπόν, από την θέση του μέλους  του ΔΣ, δηλώνω ότι σε περίπτωση που δεν συγκληθεί άμεσα διοικητικό συμβούλιο εντός ενός μηνός, με θέμα την ενημέρωση του ΔΣ επί των θεμάτων του φακέλου του νομικού συμβούλου, η επόμενη ενέργεια μου θα είναι η εγχείρηση του φακέλου στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές  με αίτημα την διερεύνηση όλων όσων αναφέρονται σε αυτήν. 

 

Θεοφάνης Παπαδάκης

Δημοτικός Σύμβουλος Ξάνθης

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΥΑ Ξάνθης