Όπως ενημέρωσε ο Δήμος Ξάνθης, για όσο διαρκούν τα έκτακτα μέτρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, από το Σάββατο 16 Μάϊου 2020, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 48/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης (ΑΔΑ: ΨΕΜ4ΩΚ8-Υ3Η) θα πραγματοποιείται και παράλληλη υπαίθρια λαϊκή αγορά την ίδια μέρα και ώρα με την υφιστάμενη Λαϊκή Αγορά του Δήμου Ξάνθης, αποκλειστικά επί των οδών Πανεπιστημίου (από την οδό Βασ. Σοφίας έως το χώρο της Λαϊκής Αγοράς) και του κοινόχρηστου δημοτικού χώρου του «Λιμνίου» (από την οδό Βασ. Σοφίας μέχρι την είσοδο του κολυμβητηρίου)

Συγκεκριμένα, στο χώρο του «Λιμνίου» θα τοποθετηθούν οι πωλητές με διατροφικά προϊόντα γης, ενώ στο χώρο της λαϊκής αγοράς και της οδού Πανεπιστημίου θα τοποθετηθούν οι επαγγελματίες πωλητές των λοιπών κατηγοριών προϊόντων του ν. 4497/2017 (βιομηχανικά προϊόντα κλπ.)

Ως μέτρο πρόληψης και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς του Δήμου Ξάνθης θα εφαρμόζονται υποχρεωτικά τα εξής:

        • Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.
  • Όλοι οι πωλητές (επαγγελματίες και παραγωγοί) υποχρεούνται να φορούν κατά τις συναλλαγές και καθ’ όλη την διάρκεια της παραμονής τους στον χώρο, υγειονομική μάσκα και γάντια μιας χρήσης
  • Κάθε πωλητής οφείλει να τοποθετήσει σε εμφανές σημείο του πάγκου, δοχείο με εγκεκριμένο αντισηπτικό υγρό, προκειμένου να απολυμαίνονται τα μεταλλικά νομίσματα. 
  • Η μη συμμόρφωση των πωλητών με όλες τις σχετικές διατάξεις επισύρει την επιβολή των ποινικών και διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από το νόμο.
  • Επιπλέον, οι καταναλωτές οφείλουν να αποφεύγουν τον συνωστισμό και να διατηρούν απόσταση δύο (2) μέτρων ανά πελάτη έμπροσθεν του πάγκου εμπορευμάτων. 

Η χωροθέτηση της υπαίθριας αγοράς θα πραγματοποιηθεί από το Δήμο Ξάνθης και η τοποθέτηση των πωλητών θα πραγματοποιηθεί κατόπιν κλήρωσης με ευθύνη των εκπροσώπων των σωματείων τους, παρουσία του αρμόδιου Αντιδημάρχου Ξάνθης κ. Ιωάννη Ζερενίδη.  Ο Δήμος Ξάνθης θα λάβει μέτρα για τον συχνό καθαρισμό του χώρου της λαϊκής αγοράς, την έγκαιρη αποκομιδή των απορριμμάτων, την πλύση και απολύμανση  μετά το πέρας λειτουργίας  της λαϊκής αγοράς. 

Διαμάχη για τη λήψη της απόφασης στο δημοτικό συμβούλιο

Διαφωνίες  έχουν προκύψει για τη λήψη της απόφασης στο δια περιφοράς δημοτικό συμβούλιο της Τρίτης που ξεκινούσε στις 19.00 που σύμφωνα με τη δημοτική αρχή έπρεπε να γίνει εντός δύο ημερών από τη λήψη σχετικής οδηγίας.

Οι παρατάξεις Δημαρχόπουλου και Λύρατζη ζήτησαν την αναβολή της συνεδρίασης και σει διαφορετική παράταξη ψήφισαν κατά.  Η παράταξ Μελισσόπουλου ζήτησε αναβολή ενώ η  Παπαχρόνη επέλεξε μια μάλλον μέση λύση, αποστέλλοντας το σχετικό mail στις 19.04 σημειώνοντας ότι απείχε από τη συζήτηση και ανέφερε ότι αυτό θα έπρεπε να λογιστεί ως αποχή από τη συνεδρίαση.

Η δημοτική αρχή, αναφέρει ότι απαρτία και πλειοψηφία υπήρχε ούτως ή άλλως, ενώ για την προσμέτρηση ή της παράταξης Παραχρόνη στους παρόντες, αναφέρει ότι η επιστολή που εστάλη στις 19.04 είχε τίτλο “Δήλωση Ψήφου”  και “αποχή από τη συζήτηση” για το μοναδικό θέμα της συνεδρίασης και όχι “αποχή από τη συνεδρίαση ” όπως εκ των υστέρων και με καθυστέρηση δήλωσε η παράταξη Παπαχρόνη. Μάλιστα, διέρρευσε τη σχετική απάντηση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου στον τύπο.

απάντηση σε αίτημα