Έργα αποκατάστασης των φθορών στο οδόστρωμα της Εγνατίας Οδού από τον κόμβο Χρυσούπολης μέχρι τον κόμβο Ιάσμου θα διεξάγονται τον επόμενο χρόνο.

Το συγκεκριμένο τμήμα ανήκει όλο στη δικαιοδοσία του Τμήματος Τροχαίας Ξάνθης. Στη σχετική του απόφαση ο Αστυνομικός Διευθυντής Ξάνθης εγκρίνει τα έργα για τον επόμενο χρόνο και τις εξής ρυθμίσεις

Θα διακόπτεται τμηματικά και ανάλογα με το σημείο εκτέλεσης των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων σε μία λωρίδα από τις λωρίδες κυκλοφορίας του εκάστοτε ρεύματος πορείας, ανάλογα με την περίπτωση, στο εν λόγο οδικό δίκτυο.   Οι εργασίες να εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, να είναι ολιγόωρες και κατά τις νυχτερινές ώρες να απομακρύνεται η εργοταξιακή σήμανση και η οδός να αποδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία. 

Σε καμία περίπτωση να μη διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε ολόκληρο το πλάτος της οδού. Το μέγιστο μήκος των εργασιών να καθορίζεται σε συνεννόηση με το Τμήμα      Τροχαίας Ξάνθης και να κοινοποιούνται εγγράφως στην Υπηρεσία μας οι ακριβείς ημερομηνίες αυτών. Εξάλλου, η απόφαση προβλέπει να μην εκτελεστούν εργασίες κατά τις επίσημες αργίες και εορταστικές περιόδους όπου παρουσιάζεται αυξημένη κίνηση της κυκλοφορίας των οχημάτων (Πρωτομαγιά, Δεκαπενταύγουστο, εορτών Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς, Πάσχα κλπ), ενώ σε κάθε περίπτωση οι εργασίες να εκτελούνται κατόπιν προφορικής συνεννόησης και έγκρισης του Τ.Τ. Ξάνθης, προκειμένου αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων συνεπεία τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή εκτάκτων γεγονότων (εκδηλώσεων, δυσμενών καιρικών συνθηκών κλπ)