Έρευνα στο πλαίσιο του έργου Renaissance σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις κοινοτικές λύσεις: Πόσα γνωρίζετε για τις ενεργειακές κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας;

Οι ενεργειακές κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) πρόκειται να γίνουν πραγματικότητα στην Ευρώπη σύντομα, ωθούμενες από την πρόσφατη οδηγία για την καθαρή ενέργεια που εγκρίθηκε στα τέλη του 2019. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδεικνύει μια αυξανόμενη δέσμευση προς την ενεργειακή μετάβαση. Η έρευνα στο πλαίσιο του έργου RENAISSANCE σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις λύσεις που βασίζονται στις ενεργειακές κοινότητες αξιολογεί την ευαισθητοποίηση και τις προσδοκίες των ευρωπαίων πολιτών σχετικά με τις τοπικές ενεργειακές κοινότητες και τις κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η οδηγία «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους» υποχρεώνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν μια πιο ανταγωνιστική, πελατοκεντρική, ευέλικτη και αμερόληπτη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ με τιμές προσφοράς οι οποίες καθορίζονται από την αγορά. Επιπλέον, ενισχύει τα υπάρχοντα δικαιώματα των πελατών, εισάγει νέα και παρέχει ένα πλαίσιο για τις ενεργειακές κοινότητες καταναλωτών – παραγωγών.

Στο πλαίσιο των κοινοτήτων ΑΠΕ, ένας καταναλωτής είναι κάποιος που καταναλώνει αλλά και παράγει ενέργεια, ενώ βασίζεται κυρίως σε κατανεμημένα ενεργειακά συστήματα εγκατεστημένα σε νοικοκυριά ή μέσα σε μικρά κοινοτικά δίκτυα.

Η έρευνα που διεξάγεται στο πλαίσιο του έργου «RENAISSANCE» σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις λύσεις που βασίζονται στις ενεργειακές κοινότητες συμβάλλει στην προώθηση της μετάβασης από προσεγγίσεις που βασίζονται στην τεχνολογία σε προσεγγίσεις που βασίζονται στους καταναλωτές. Για το σκοπό αυτό, η έρευνα αξιολογεί τις κοινωνικές πτυχές που επηρεάζουν την αποδοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας. Σε γενικές γραμμές, η κοινωνική ή η δημόσια αποδοχή ορίζεται ως μια θετική στάση απέναντι σε μια τεχνολογία ή μέτρο, η οποία ελπίζουμε ότι οδηγεί σε υποστηρικτική συμπεριφορά. Επιπλέον, η έρευνα προάγει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα συστήματα παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τα ρυθμιστικά μέτρα που ενεργοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διευκόλυνση της ενεργειακής μετάβασης

Πιστεύουμε ότι η εμπλοκή των ενδιαφερομένων είναι πραγματικά αποτελεσματική μόνο εάν διασφαλιστεί η ροή πληροφοριών από τη βάση προς τα πάνω (bottom-up), καθώς μειώνει την απόσταση μεταξύ της κοινότητας των εμπειρογνωμόνων και των πολιτών, ενθαρρύνοντας τη συν-δημιουργία μέσω της ανταλλαγής γνώσεων, αναγκών και φιλοδοξιών.

Διαβάστε το πλήρες άρθρο στον ιστότοπο του έργου RENAISSANCE, όπου η έρευνα είναι διαθέσιμη στα Αγγλικά, Ολλανδικά, Γαλλικά, Ελληνικά, Ιταλικά και Ισπανικά:

Συμμετέχετε και υποστηρίξτε την ευρωπαϊκή έρευνα, μοιραστείτε τη στα κοινωνικά μέσα:

LinkedIn: https://bit.ly/3aUamtW 

Twitter: https://bit.ly/2KJafXd

… Και μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο, σύντομα η 2η έκδοση θα είναι διαθέσιμη! https://bit.ly/32si2jz 

Το έργο RENAISSANCE – “Ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βιωσιμότητας σε ενεργειακές κοινότητες” Δράση Καινοτομίας η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 έρευνας και καινοτομίας σύμφωνα με το σύμβαση με αρ. 824342.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την ομάδα διάχυσης του έργου  RENAISSANCE στο info@renaissance-h2020.eu 

Twitter: https://twitter.com/h2020_ren 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/renaissance-h2020