Με νέα επιστολή, τρεις παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου Ξάνθης ζητούν νέα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για τα μέτρα στήριξης των επαγγελματιών του Δήμου ενώ συνεχίζουν την κόντρα που έχει ανοίξει με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η παράταξη Μελισσόπουλου, σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

Όπως όλοι γνωρίζουμε το κρίσιμο ζήτημα της πανδημίας του κορωνοϊού, έχει τεράστιες οικονομικές προεκτάσεις τόσο σε τοπικό, όσο σε εθνικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Σε τοπικό επίπεδο οι συμπολίτες μας επιχειρηματίες και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι αντιμετωπίζουν εδώ και ενάμιση μήνα το φάσμα μιας ζοφερής οικονομικής πραγματικότητας, που προέρχεται από την οικονομική απραξία και έχει φέρει τα πάνω κάτω στη ζωή των ελεύθερων επαγγελματιών και των οικογενειών τους. 

Απαιτούνται άμεσα μέτρα ελάφρυνσης και ανακούφισης, εδώ και τώρα. 

Μέτρα που για να ληφθούν απαιτούνται γενναίες, διευρυμένες και ομόφωνες αποφάσεις. Είναι επιτακτική ανάγκη να παραμεριστούν τα πείσματα και οι πολιτικές σκοπιμότητες και να προσέλθουμε όλοι στο τραπέζι της συζήτησης, όπως ακριβώς συνέβη στο Δημοτικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε μετά από τη ματαίωση του καρναβαλιού.

Ευελπιστούμε ότι έστω και την τελευταία στιγμή, η Δημοτική Αρχή θα σταματήσει να επιμένει στη άποψή της να ορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο 3,5 μήνες μετά (29.7.2020), όταν πλέον θα έχουν καταστραφεί τα πάντα. 

Ευελπιστούμε ότι η Δημοτική Αρχή θα συμφωνήσει με την πρόταση που κατατέθηκε από 29 Δημοτικούς Συμβούλους και να πραγματοποιηθεί άμεσα το Δημοτικό Συμβούλιο, με γνώμονα πάντα τη σύνεση, τη λογική και το συμφέρον του τόπου και των συμπολιτών μας.

Η επιστοή τους προς τον Ι. Μπούτο:

Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου

Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. 9835/24-04-2020 υβριστικής και απειλητικής επιστολής σας,  ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, έχουμε να σας γνωστοποιήσουμε τα εξής :

Με την υπό ημερομηνία 08-04-2020 αίτηση που σας αποστείλαμε ως Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο Ξάνθης,  την οποία συνυπογράφουν Δημοτικοί Σύμβουλοι πλέον του 1/3 του συνόλου του Δημοτικού Συμβουλίου, ζητήσαμε την άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 §2 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 §2 του Ν. 4474/2020 και ισχύει σήμερα, προκειμένου να αξιοποιήσουμε ως Δήμος και ως Δημοτικό Συμβούλιο την δυνατότητα να προχωρήσουμε άμεσα στη λήψη μέτρων ανακούφισης των πολιτών και των επιχειρήσεων, λόγω των αρνητικών συνεπειών που έχουν προκύψει από την πανδημία του Κορωνοϊού. 

Πιο συγκεκριμένα εισηγηθήκαμε τα παρακάτω θέματα :

Θέμα 1ο. Απαλλαγή των επιχειρήσεων από τα ενιαία ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού για όσο διάστημα θα είναι κλειστές ή για όσο διάστημα με τις κρατικές αποφάσεις μειώνεται το εύρος της δραστηριότητάς τους.

Θέμα 2ο. Απαλλαγή των επιχειρήσεων από τα τέλη κοινοχρήστων χώρων (και για τα τραπεζοκαθίσματα), σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ. (Α’ 171) για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί.

Θέμα 3ο. Απαλλαγή των επιχειρήσεων που έχουν μισθώσει Δημοτικά ακίνητα από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος, μέχρι τις 31/12/20  και πρόβλεψη ρύθμισης εξόφλησης μέχρι και 24 μήνες από τη λήξη της κρίσης, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων.

Θέμα 4ο. Αναστολή τουλάχιστον έως την 31-12-2020 της καταβολής μισθωμάτων προς τους ΟΤΑ  από επιχειρήσεις, ελεύθερους  επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους που μισθώνουν  για επαγγελματική χρήση ακίνητα του δημοσίου και η επαγγελματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί λόγω της διάδοσης του ιού COVID 19 .

Θέμα 5ο. Ανανέωση των συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων για επαγγελματική χρήση, ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου και ΟΤΑ και η επαγγελματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί λόγω της διάδοσης του ιού COVID-19, που έχουν λήξει ή λήγουν ως τέλος του έτους. 

Θέμα 6ο. Κάλυψη οικογενειακών αναγκών του προσωπικού πρώτης γραμμής (Υγειονομικό, Καθαριότητα, Κοινωνικές Υπηρεσίες, «Βοήθεια στο Σπίτι», Κοινωνικά Παντοπωλεία) και πρόγραμμα στέγασης εκτός οικίας επιμολυσμένων, σε κτιριακές δομές όπως ξενοδοχεία που δε λειτουργούν

Θέμα 7ο. Άμεση παρέμβαση σχετικά με την υποχρέωση των Δήμων για αποστολή   στοιχείων αναφορικά με την κατάρτιση και την εκτέλεση των προϋπολογισμών τους στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ δεδομένου της αδυναμίας είσπραξης εσόδων.

Θέμα 8ο. Μη είσπραξη από την 1η Μαρτίου 2020 έως και την 31ηΜαΐου 2020 των μισθωμάτων για την ενοικίαση κυλικείων εντός σχολικών μονάδων.

Θέμα 9ο. Αναστολή καταβολής από τις επιχειρήσεις για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί λόγω covid -19: α) των τελών διαμονής παρεπιδημούντων 0,5% και β) του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων 0,5%.

Θέμα 10ο. Απαλλαγή καταβολής τροφείων των Βρεφονηπιακών και Παιδικών σταθμών του Δήμου Ξάνθης, για τα παιδιά που φοιτούν στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ξάνθης :α) για το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2020 και έως και τη διακοπή  λειτουργίας τους λόγω του covid-19 και, β) για το χρονικό διάστημα από την υποχρεωτική διακοπή της λειτουργίας τους λόγω του covid-19 έως και το πέρας της εκπαιδευτικής περιόδου 2019 – 2020.

Θέμα 11ο. Μείωση κατά 35% των λογαριασμών ύδρευσης όλων των επιχειρήσεων, για το 2020.

Θέμα 12ο. Απαλλαγή καταβολής του συνόλου των λογαριασμών ύδρευσης των επιχειρήσεων, για όσο διάστημα είναι κλειστές ή για όσο διάστημα με τις κρατικές αποφάσεις μειώνεται το εύρος της δραστηριότητάς τους.

Θέμα 13ο. Παράταση μέχρι 31.10.2020 χωρίς καταβολή τελών, του χρόνου χρήσης ταφής όλων των κατηγοριών, όσων λήγουν από την 1η Μαρτίου 2020.

Στις 10-04-2020 εκδώσατε πρόσκληση για τη σύγκληση τακτικής συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 14-04-2020 με τρία (3) θέματα στην ημερήσια διάταξη, χωρίς να συμπεριλάβετε τα δεκατρία (13) θέματα που μνημονεύονταν στην από 08-04-2020 αίτησή μας. 

Εν συνεχεία, στις 14-04-2020 εκδώσατε νέα πρόσκληση για σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, με ημερομηνία συνεδρίασης την 29-07-2020, ήτοι τρεισήμισι μήνες αργότερα!!!, και πάλι ωστόσο, χωρίς να συμπεριλάβετε στην ημερήσια διάταξη τα δεκατρία (13) ξεχωριστά θέματα που ζητήσαμε στην αρχική αίτησή μας, αφού  το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης που φέρει τον τίτλο «Λήψη οικονομικών μέτρων ανακούφισης πολιτών και επιχειρήσεων, λόγω της πανδημίας που προκάλεσε ο  covid-19», είναι διαφορετικό από τα δεκατρία (13) θέματα, που διαλαμβάνονται στην από  8-04-2020 αίτηση των πλέον του 1/3 δημοτικών συμβούλων και σε κάθε περίπτωση δεν προκύπτει εννοιολογική και θεματολογική ταύτιση μεταξύ των δεκατριών συγκεκριμένων θεμάτων και του μοναδικού θέματος που αναγράφεται στην πρόσκληση, το οποίο συν τοις άλλοις είναι  γενικό και αόριστο, χωρίς καν να μνημονεύει ποιος εισηγείται το αίτημα, χωρίς να αναφέρεται δηλαδή ότι αποτελεί αίτημα των πλέον του 1/3 δημοτικών συμβούλων. 

Είναι γεγονός ότι το συμβούλιο που συγκαλέσατε ως Πρόεδρος δεν έχει καμία σχέση με το αίτημα για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου που σας υποβάλαμε.

Περαιτέρω, και όσον αφορά στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 §2 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 §2 του Ν. 4474/2020 και ισχύει σήμερα «…α. Ο Πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο δήμαρχος ή η οικονομική επιτροπή ή η επιτροπή ποιότητας ζωής ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Αν κατά τον υπολογισμό του ενός τρίτου (1/3) προκύπτει δεκαδικός αριθμός, τότε ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση μεγαλύτερη ή ίση του ημίσεος (0,5). Αν το συμβούλιο δεν προσκληθεί το αργότερο μέχρι την έκτη ημέρα από την υποβολή της αίτησης, συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέματα, για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκλησή του…».

Από την ανωτέρω διάταξη προκύπτει ξεκάθαρα ότι, εφόσον δεν προσκληθεί εντός προθεσμίας έξι (6) ημερών από την υποβολή της αίτησης το συμβούλιο, το τελευταίο συνέρχεται κατόπιν πρόσκλησης εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση, προκειμένου να αποφανθεί επί των θεμάτων για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκληση. 

Ως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ορίσατε ημερομηνία συνεδρίασης την 29 Ιουλίου 2020, και μάλιστα, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης γενικά τη λήψη οικονομικών μέτρων ανακούφισης των πολιτών και των επιχειρήσεων, λόγω της πανδημίας, εντελώς διαφορετικό από το αίτημα που υποβάλαμε.

Εν όψει όλων όσων ακολούθησαν, σε συνέχεια της από 08-04-2020 αίτησης Δημοτικών Συμβούλων για την άμεση σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου με συγκεκριμένα δεκατρία θέματα, και δεδομένου ότι, δεν εκδόθηκε πρόσκληση εντός της εξαήμερης προθεσμίας για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου με τα συγκεκριμένα δεκατρία (13) θέματα, παρά μόνο εκδόθηκε η από 14-04-2020 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία αναγράφεται ως μοναδικό ένα τελείως διαφορετικό θέμα ημερήσιας διάταξης, η «Λήψη οικονομικών μέτρων ανακούφισης πολιτών και επιχειρήσεων, λόγω της πανδημίας που προκάλεσε ο  covid-19», που δεν ταυτίζεται εννοιολογικά και θεματολογικά με τα δεκατρία θέματα που θέσαμε επί τάπητος, σας καλέσαμε με το υπ’ αριθ. πρωτ. 9751/23-04-2020 έγγραφο μας, και στο πλαίσιο των δικαιωμάτων μας που απορρέουν από το άρθρο 67 §2α εδ. τελευταίο του Ν.3852/2010, όπως προβείτε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες και αποστείλετε την εις το ανωτέρω έγγραφο επισυναπτόμενη, υπό μορφήν σχεδίου, πρόσκλησή μας, για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου (είτε στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης, όπως προβλέπεται από το νόμο σε έκτακτες περιστάσεις, είτε με την δια περιφοράς διαδικασία) με ημερομηνία συνεδρίασης την Τετάρτη 29 Απριλίου 2020.

Κύριε Πρόεδρε, ανεξαρτήτως του αν υφίσταται μεταξύ μας διάσταση πολιτικών απόψεων, θέλουμε να πιστεύουμε ότι ουδείς εξ ημών αμφισβητεί το γεγονός πως το κρίσιμο ζήτημα της πανδημίας του κορωνοϊού covid-19, που έχει εισβάλει στη ζωή μας, έχει και οικονομικές προεκτάσεις, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Αναμφίβολα, η διασφάλιση της δημόσιας υγείας και ασφάλειας, καθώς και η διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας της τοπικής κοινωνίας μας, αποτελούν το πρώτιστο διακύβευμα, χωρίς όμως τούτο να σημαίνει ότι έχει «παγώσει» η οικονομική ζωή, οι οικονομικές υποχρεώσεις και η ανάγκη διασφάλισης των βιοτικών αναγκών των συμπολιτών μας, επιχειρηματιών -και μη- και των οικογενειών τους. 

Η περίοδος που διανύουμε είναι κατά γενική ομολογία κρίσιμη και παρουσιάζει πρωτοφανείς ιδιαιτερότητες, οι καιροί είναι δύσκολοι και χαλεποί, ως εκ τούτου, απαιτούν άμεσες και γενναίες αποφάσεις.

 Κατόπιν όλων των ανωτέρω:

1ον Σας καλούμε, όπως μας γνωρίσετε εγγράφως, για ποιο λόγο δεν εκδώσατε πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου με τα δεκατρία συγκεκριμένα θέματα που απαριθμούνται στην υπό 08-04-2020 αίτησή μας, συμπεριλαμβανομένων και των εισηγήσεων .

2ον Σας καλούμε να αποστείλετε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου το σχέδιο πρόσκλησης των πλέον του 1/3 δημοτικών συμβούλων που σας καταθέσαμε στις 24-4-2020 για την άμεση σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου με τα συγκεκριμένα δεκατρία θέματα καθώς επίσης και τις εισηγήσεις αυτών, για τη λήψη των σημαντικών αυτών αποφάσεων .

Τέλος, αναφορικά με τους ισχυρισμούς σας περί τέλεσης πειθαρχικού και ποινικού αδικήματος, σας γνωρίζουμε ότι όλες οι ενέργειές μας έγιναν με τον προσήκοντα τρόπο και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες κείμενες διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου. Εν τούτοις, δεν μπορούμε να μην εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για την κοινοποίηση της απάντησης σας ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου μαζί με το έντυπο υλικό που αφορά στην τηρηθείσα διαδικασία, στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ξάνθης, στον Γενικό γραμματέα Αποκεντρωμένης Μακεδονίας Θράκης αλλά και στην Εθνική Επιτροπή Διαφάνειας . 

Χαιρόμαστε που με αυτή την ενέργειά σας, μας δίνετε τη δυνατότητα να παράσχουμε σε όλους τους παραπάνω και όπου αλλού χρειαστεί όλα εκείνα τα στοιχεία που αφορούν ενέργειες του Δημάρχου, των Αντιδημάρχων και άλλων συμβούλων, οι οποίες στη διάρκεια των περιορισμών που τέθηκαν ένεκα της πανδημίας, ίσως να έθεσαν σε κίνδυνο την υγεία των πολιτών ή ενδεχομένως να προκάλεσαν εύλογες απορίες αναφορικά με την ικανότητα διαχείρισης δημόσιου χρήματος και έτσι να διερευνηθεί συνολικά η συμπεριφορά της δημοτικής αρχής και των πράξεών της . 

Ελπίζοντας ότι δεν θα γίνουμε μάρτυρες και άλλων επεισοδίων αλαζονικής ή υπερφίαλης συμπεριφοράς από μέρους σας, αναμένουμε με ψυχραιμία και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους δημότες μας τις δικές σας ενέργειες, προκειμένου να συζητηθούν άμεσα τα 13 θέματα για λήψη μέτρων ανακούφισης των πολιτών και των επιχειρήσεων, λόγω των αρνητικών συνεπειών που έχουν προκύψει από την πανδημία του Κορωνοϊού. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Ξάνθη για ΟΛΟΥΣ Πολίτες για την Ξάνθη
Σάββας Μελισσόπουλος Χατζηθεοδώρου Γιώργος
Παναγιώτης Σταυρακάρας Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη
Χουσείνογλου Τιμούρ Ανταμπούφης Νίκος
Παπαδάκης Θεοφάνης
Τσαρεκτσή Τζενάν Νέα Ξάνθη
Τοπ Σινάν Λύρατζης Πασχάλης
Χαριτωνίδου Ειρήνη Παπά Σοφία
Καλογερής Γιώργος Καφφετζής Κωνσταντίνος