Με το νόμο 4509/2017 της προηγούμενης κυβέρνησης θεσμοθετήθηκε το χρηματοδοτικό αναπτυξιακό πρόγραμμα Φιλόδημος  για την ενίσχυση των ΟΤΑ α & β βαθμού.

Ο «ΦιλόΔημος» ήταν  ένα ολοκληρωμένο και ευέλικτο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα, ειδικά σχεδιασμένο για να καλύψει ζωτικές ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η ανταπόκριση των Δήμων και των Περιφερειών έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Ξεκίνησε με αρχικό προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ και σήμερα τα ποσά που είναι διαθέσιμα για τους ΟΤΑ έχουν ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ.

Με τον «ΦιλόΔημο» μπορούσαν για πρώτη φορά οι Δήμοι να καλύψουν βασικές ανάγκες σε υποδομές, στον τομέα της ύδρευσης, της αποχέτευσης, της αγροτικής οδοποιίας, της αποκατάστασης των ΧΑΔΑ, όπου η χώρα μας πληρώνει κάθε χρόνο δυσβάσταχτα πρόστιμα. Υποδομές που είναι απολύτως κρίσιμες για την υγεία και την ποιότητα ζωής των πολιτών, αλλά και για την αναπτυξιακή προοπτική των τοπικών κοινωνιών. Έργα που θα έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί εδώ και δεκαετίες.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτές οι χρηματοδοτήσεις δεν επιβαρύνουν καθόλου τους ΟΤΑ, αφού καλύπτονται στο ακέραιο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Οι Προσκλήσεις του «ΦιλόΔημου» με ξεκάθαρους και διαφανείς κανόνες και όρους δεν διαφέρουν στο επίπεδο ωριμότητας και πληρότητας του φακέλου υποβολής από αυτές του ΕΣΠΑ. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι απολύτως εναρμονισμένα με αυτά του ΕΣΠΑ. Δεν εντάσσονταν έργα ανώριμα ή αμφισβητούμενης σκοπιμότητας, αλλά αντιθέτως εντάσσονται έργα απολύτως αναγκαία και σε προχωρημένο στάδιο ωριμότητας.

Οι δήμοι του Έβρου και της ΑΜΘ αξιοποίησαν το Φιλόδημο σε σημαντικό βαθμό.

Η σημερινή κυβέρνηση της νεοφιλέλευθερης δεξιάς με την ΠΝΠ -δηλαδή νομοθέτηση εκτός κοινοβουλευτικού ελέγχου- “Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Α 75/30.3.2020 (ημ/νία κυκλοφορίας Φ.Ε.Κ. 31.3.2020) άρθρο 44 προχώρησε σε πλήρη κατάργηση της φιλοσοφίας του προγράμματος για τα  επενδυτικά αναπτυξιακά προγράμματα  των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄ και Β΄ βαθμού, Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και Συνδέσμων ΟΤΑ.

Βασική διαφορά αποτελεί η  άμεση χρηματοδότηση των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, από το ΥΠΕΣ που θα μπορεί να συνομολογεί το ίδιο απευθείας δάνειο με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, και όχι οι δήμοι.Η χρηματοδότηση πλέον των ΟΤΑ από τους πόρους της συγκεκριμένης περίπτωσης θα γίνεται με Απόφαση του Υπουργού, κατόπιν αιτήματος του ΟΤΑ, χωρίς όμως προηγουμένως να εκδίδεται πρόσκληση ενδιαφέροντος με διαφανείς όρους  προς τους ΟΤΑ α και β βαθμού για υποβολή αιτημάτων.

Η ένταξη προμηθειών μελετών και έργων στο πρόγραμμα -με  διαχείριση του επενδυτικού προγράμματος ύψους 2 δις € για όλους τους δήμους της χώρας- θα πραγματοποιείται με απόφαση υπουργού μετά από εισήγηση 5μελούς επιτροπής που ορίζεται απ τον υπουργό και η οποία αποτελείται από ένα υπηρεσιακό  και  4 ιδιώτες της επιλογής του  (2 της ΕΤΑΑ και δύο εμπειρογνώμονες μηχανικούς) . Μάλλον η κυβέρνηση δεν έχει εμπιστοσύνη στα υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου και γι’ αυτό και ορίζει μόνο ένα στέλεχός του. Οι υπουργοί είναι για να χαράσσουν τις πολιτικές και όχι να  συναλλάσσονται με τους αιρετούς της αυτοδιοίκησης.

Τουτέστιν πλήρης υποταγή των δημάρχων και περιφερειαρχών στον υπουργό εσωτερικών. Για την ικανοποίηση ενός δίκαιου και ώριμου αιτήματος ενός δήμου ο δήμαρχος θα ξεροσταλίαζει με τις ώρες έξω απ το γραφείο του υπουργού αγκαζέ με κάποιο κυβερνητικό βουλευτή.

Νέα ήθη, νέα έθιμα  του «επιτελικού πελατειακού» κράτους, αλλά παλιές πρακτικές της νεοφιλελεύθερης δεξιάς, αυτής που μας οδήγησε στην χρεοκοπία.

Αυτό το Παράδειγμα κακής πρακτικής διακυβέρνησης, που μπορεί να καταλήξει σε εκτροφείο σκανδάλων. Οι κύριοι της κυβέρνησης συνεχίσουν την πολιτική τους όλα είναι επικοινωνία, η χρήση του ονόματος του αείμνηστου  Αντώνη Τρίτση ως διάδοχου σχήματος του Φιλόδημου δεν  τους δίνει  δημοκρατικό άλλοθι.

Περιμένουμε υπεύθυνη  ενημέρωση απ τους δήμους αν τα ενταγμένα έργα στο πρόγραμμα φιλόδημος θα υλοποιηθούν.

«O λύκος κι αν εγέρασε κι άσπρισε το μαλλί του, μήτε τη γνώμη άλλαξε, μήτε την κεφαλή του»