Αίτημα σύγκλισης Δ.Σ. Δήμου Ξάνθης για λήψη οικονομικών μέτρων ανακούφισης πολιτών και επιχειρήσεων, λόγω της πανδημίας που προκάλεσε ο  covid – 19, ζητούν 29 σύμβουλοι με αίτημά τους. Πρόκειται για 4 από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης που ζητούν συνεδρίαση με Τηλεδιάσκεψη.

Κύριε Πρόεδρε, του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.
Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωναιού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης», δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους και ιδιαίτερα στα Δημοτικά Συμβούλια, με αποφάσεις τους να μπορούν να προχωρήσουν άμεσα,στη λήψη μέτρων ανακούφισης των πολιτών και των επιχειρήσεων,λόγω των αρνητικών συνεπειών που έχουν προκύψει.
Συγκεκριμένα εισηγούμαστε τα παρακάτω θέματα :

1. Απαλλαγή των επιχειρήσεων από τα ενιαία ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού
για όσο διάστημα θα είναι κλειστές ή για όσο διάστημα με τις κρατικές αποφάσεις μειώνεται
το εύρος της δραστηριότητάς τους.
2. Απαλλαγή των επιχειρήσεων από τα τέλη κοινοχρήστων χώρων (και για τα
τραπεζοκαθίσματα), σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ. (Α’ 171) για
το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί.
3. Απαλλαγή των επιχειρήσεων που έχουν μισθώσει Δημοτικά ακίνητα από την υποχρέωση
καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος, μέχρι τις 31/12/20 και πρόβλεψη
ρύθμισης εξόφλησης μέχρι και 24 μήνες από τη λήξη της κρίσης, κατά παρέκκλιση των
κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων.
4. Αναστολή τουλάχιστον έως την 31-12-2020 της καταβολής μισθωμάτων προς τους ΟΤΑ
από επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους που μισθώνουν για
επαγγελματική χρήση ακίνητα του δημοσίου και η επαγγελματική δραστηριότητά τους έχει
ανασταλεί λόγω της διάδοσης του ιού COVID 19 .
5. Ανανέωση των συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων για επαγγελματική χρήση, ιδιοκτησίας
Ελληνικού Δημοσίου και ΟΤΑ και η επαγγελματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί λόγω
της διάδοσης του ιού COVID-19 , που έχουν λήξει ή λήγουν ως τέλος του έτους.
6. Κάλυψη οικογενειακών αναγκών του προσωπικού πρώτης γραμμής (Υγειονομικό,
Καθαριότητα, Κοινωνικές Υπηρεσίες, «Βοήθεια στο Σπίτι», Κοινωνικά Παντοπωλεία και
πρόγραμμα στέγασης εκτός οικίας επιμολυσμένων σε κτιριακές δομές όπως ξενοδοχεία που
δεν λειτουργούν
7. Άμεση παρέμβαση σχετικά με την υποχρέωση των Δήμων για αποστολή στοιχείων
αναφορικά με την κατάρτιση και την εκτέλεση των προϋπολογισμών τους στο
Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ δεδομένου της αδυναμίας είσπραξης
εσόδων.
8. Στη μη είσπραξη από την 1 η Μαρτίου 2020 έως και την 31 η Μαΐου 2020 των μισθωμάτων για
την ενοικίαση κυλικείων εντός σχολικών μονάδων.
9. Την αναστολή καταβολής από τις επιχειρήσεις για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι
περιορισμοί λόγω covid -19: α)των τελών διαμονής παρεπιδημούντων 0,5% και β) του
τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων 0,5%.
10. Την απαλλαγή καταβολής τροφείων των Βρεφονηπιακών και Παιδικών σταθμών του Δήμου
Ξάνθης, για τα παιδιά που φοιτούν στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ξάνθης :α) για το
χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2020 και έως και τη διακοπή  λειτουργίας τους λόγω
του covid-19 και, β) για το χρονικό διάστημα από την υποχρεωτική διακοπή της λειτουργίας
τους λόγω του covid-19 έως και το πέρας της εκπαιδευτικής περιόδου 2019 – 2020.
11. Μείωση κατά 35% των λογαριασμών ύδρευσης, όλων των επιχειρήσεων για το 2020.
12. Απαλλαγή καταβολής του συνόλου των λογαριασμών ύδρευσης των επιχειρήσεων, για όσο διάστημα είναι κλειστές ή για όσο διάστημα με τις κρατικές αποφάσεις μειώνεται το εύρος της δραστηριότητάς τους.
13. Την παράταση μέχρι 31.10.2020 χωρίς καταβολή τελών,του χρόνου χρήσης ταφής όλων
των κατηγοριών, όσων λήγουν από την 1 η Μαρτίου 2020.
Αντιλαμβάνεστε, όπως όλοι μας , ότι το ζήτημα της συνοχής του κοινωνικού ιστού είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι επιχειρήσεις, δηλαδή η ραχοκοκκαλιά της οικονομίας μας, θα πρέπει μετά το τέλος της κρίσης να συνεχίσουν να υπάρχουν.

Ζητούμε άμεση σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη, ώστε να πάρουμε
αποφάσεις για όλα τα προαναφερθέντα θέματα στην εισήγησή μας.
Το αίτημα υπογράφουμε (έχουμε στη διάθεσή μας το ΝΑΙ με mail), οι παρακάτω Δημοτικοί
Σύμβουλοι :

1. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
2. Παυλίδου Ελισάβετ
3. Ιγιαννίδης Στέφανος
4. Ηλιάδης Θωμάς
5. Παπαδόπουλος Κυριάκος
6. Ταρενίδης Παναγιώτης
7. Γουναρίδης Στυλιανός
8. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
9. Σαββίδης Ματθαίος
10. Μελισσόπουλος Σάββας
11. Σταυρακάρας Παναγιώτης
12. Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ
13. Παπαδάκης Θεοφάνης
14. Τσαρεκτσή Τζενάν
15. Τοπ Σινάν
16. Χαριτωνίδου Ειρήνη
17. Καλογερής Γεώργιος
18. Παπαχρόνης Ιωάννης
19. Παπαδόπουλος Βασίλειος
20. Γεωργιάδης Δημοσθένης
21. Σπανίδης Μιχάλης
22. Διαφωνίδης Χαράλαμπος
23. Τσακιρίδης Αφεντούλης
24. Χατζηθεοδώρου Γεώργιος
25. Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη
26. Ανταμπούφης Νικόλαος
27. Λύρατζης Πασχάλης
28. Παπά Σοφία
29. Καφφετζής Κωνσταντίνος