Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντονίζει μια κοινή ευρωπαϊκή ανταπόκριση στην επιδημική έξαρση του COVID-19.

Αναλαμβάνει έτσι μια αποφασιστική δράση για την ενίσχυση των τομέων της δημόσιας υγείας και τον μετριασμό των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κινητοποιεί όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να συντονίσουν τα εθνικά μέτρα αντιμετώπισης της κατάστασης, παρέχει αντικειμενικές πληροφορίες σχετικά με την εξάπλωση του ιού και καταβάλλει αποτελεσματικές προσπάθειες για τον περιορισμό του. 

Η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πρότεινε ένα ολοκληρωμένο σύνολο μέτρων με τα οποία:

  • διασφαλίζεται η επαρκής προμήθεια προστατευτικού εξοπλισμού και ιατρικού υλικού σε όλη την Ευρώπη
  • μετριάζονται οι επιπτώσεις της επιδημίας στη ζωή των ατόμων και στην οικονομία με την εφαρμογή πλήρους ευελιξίας όσον αφορά τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ
  • θεσπίζεται Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κοροναϊού, ύψους 37 δισ. ευρώ, με σκοπό την παροχή ρευστότητας σε μικρές επιχειρήσεις και στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης
  • παρέχεται στα κράτη μέλη ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τα μέτρα στα σύνορα προκειμένου να προστατεύεται η υγεία των πολιτών και παράλληλα να διασφαλίζεται η ελεύθερη ροή των βασικών αγαθών
  • περιορίζονται προσωρινά τα μη απαραίτητα ταξίδια προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Προτεραιότητά τώρα είναι να επιβραδυνθεί η εξάπλωση του ιού, ώστε να δοθεί στα συστήματα υγείας και τους εργαζομένους του κλάδου της υγείας ο αναγκαίος χρόνος και ο χώρος για να φροντίσουν όσους έχουν ανάγκη. Πρώτη προτεραιότητά είναι να εγγυηθεί για την υγεία και την ασφάλεια όλων των πολιτών και ταυτόχρονα να διατηρηθεί η ροή των αγαθών. 

Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή συντονίζει σε καθημερινή βάση τις επαφές μεταξύ των υπουργών Υγείας και των υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ.

Είναι πρωταρχικής σημασίας να δίνονται κατευθύνσεις που βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα. Η Επιτροπή συνέστησε μια ομάδα σημαινόντων επιστημόνων – από εξέχοντες επιδημιολόγους και ιολόγους – για να προβλέπει τις εξελίξεις και να διατυπώνει κατευθυντήριες γραμμές και τεκμηριωμένες στρατηγικές για την Ευρωπαϊκή μας Ένωση.

Οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν λάβει κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τα μέτρα στα σύνορα, ώστε να μπορούν να εγγυηθούν την προστασία της υγείας των πολιτών μας, εξασφαλίζοντας παράλληλα τα αναγκαία προϊόντα και το αναγκαίο προσωπικό στους ασθενείς, στα συστήματα υγείας, στα εργοστάσια και στα καταστήματα.

Η Επιτροπή επιθυμεί να αποφύγει να ληφθούν από τα κράτη μέλη μη συντονισμένα ή ακόμη και αντιφατικά μέτρα, που τελικά θα υπονομεύσουν τις κοινές προσπάθειες για την καταπολέμηση της επιδημικής έξαρσης. Συνεπώς, ο συντονισμός και οι συστάσεις είναι απαραίτητα στους τομείς της δημόσιας υγείας, αλλά και των μεταφορών, του ελέγχου στα σύνορα, των εσωτερικών αγορών και του εμπορίου.

Επιπλέον, έχει ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός συντονισμού κρίσεων ARGUS της Επιτροπής και η Επιτροπή Συντονισμού Κρίσεων συνεδριάζει τακτικά για να δημιουργήσει συνέργειες ως προς τη δράση όλων των αρμόδιων τμημάτων και υπηρεσιών της Επιτροπής και των οργανισμών της ΕΕ. Η επιτροπή προεδρεύεται από τον επίτροπο Γιάνες Λέναρτσιτς ο οποίος αναλαμβάνει το ρόλο του Ευρωπαίου Συντονιστή Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών.

Η Επιτροπή έχει επίσης συγκροτήσει συντονιστική ομάδα αντιμετώπισης της κρίσης σε πολιτικό επίπεδο, αποτελούμενη από τους επιτρόπους που είναι αρμόδιοι για τις πολιτικές που επηρεάζονται περισσότερο:

Μέσα στο ταραγμένο αυτό πανευρωπαϊκό πεδίο ένας από τους βασικούς στόχους εξακολουθεί να αποτελεί η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση την Ευρωπαίων πολιτών, για τον λόγο αυτό ανανεώνεται και προσαρμόζεται αντίστοιχα στήλη στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Ε.Ε. 

Ενημερωθείτε για όλες τις εξελίξεις γύρω από τον κοροναϊό, για την δράση της ομάδας εργασίας της Ε.Ε, για τα στατιστικά στοιχεία και την επικαιρότητα μέσα από τον  επίσημου ανανεωμένου διαδικτυακού τόπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el)

Η δημιουργία ενός έγκυρου ειδησεογραφικού ιστότοπου ενημέρωσης συνοδεύει την έντονη ανάγκη για έγκυρη πληροφόρηση σχετικά με τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση του ιού σε μια περίοδο κρίσης της υγείας στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Πηγή: eu.europa.eu
Eπιμέλεια: Βαμβακά Ζωή, Υπεύθυνη Πληροφόρησης