Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης ενισχύεται με 38 άτομα επικουρικό προσωπικό προς κάλυψη των έκτακτων αναγκών. Οι συμβάσεις του προσωπικού αφορούν διάστημα 24 μηνών, αναφέρει ο βουλευτής Ξάνθης της ΝΔ Σπύρος Τσιλιγγίρης..

Αναλυτικά οι θέσεις:

5 ΤΕ Νοσηλευτές
15 ΔΕ Νοσηλευτών / Βοηθών Νοσηλευτών
3 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων/ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό
( Μεταφορέων Ασθενών)
3 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων/ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό
(Βοηθών Θαλάμων )
1 ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων
5 ΔΕ Διοικητικού /Διοικητικών Γραμματέων
1 ΔΕ Φαρμακείου
1 ΠΕ Φαρμακοποιών
1 ΔΕ Οδηγών
1 ΔΕ Ψυκτικών
1 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων/ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό
(Γενικών Καθηκόντων)
1 ΠΕ Μηχανολόγου Μηχανικού / Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

“Ευχαριστώ την Ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα για ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού του Νοσοκομείου μας σε αυτήν την δύσκολη συγκυρία.” αναφέρει ο βουλευτής της ΝΔ