Νέα έκτακτη χρηματοδότηση υπεγράφη από το Υπουργείο Εσωτερικών για το Δήμο Ξάνθης.

Πρόκειται για 200.000 ευρώ που κατανέμονται για προμήθειες υλικού, για την παροχή μέσων προστασίας των εργαζομένων, καθώς και λοιπώνυπηρεσιών συναφών με την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την λήψη μέτρων
αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19.

21102_signed