Στην έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Ξάνθης με 50.000 ευρώ για τη διενέργεια απολυμάνσεων σε οικισμούς του Δήμου προχώρησε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Πρόκειται για συνολικόα πακέτο 2.255.000 ευρώ του Υπουργείου Εσωτερικών για την αντιμετώπιση αντίστοιχων αναγκών σε 98 Δήμους της χώρας με ποσά που φτάνουν μέχρι τις 60.000. Το ποσό που αντιστοιχεί στο Δήμο Ξάνθης είναι το δεύτερο μεγαλύτερο, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση.

Οι απολυμάνσεις θα γίνουν στην πόλη αλλά και τους περιφερειακούς οικισμούς του Δήμου Ξάνθης.