Με επιστολή τους προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και το Δήμαρχο Ξάνθης, 4 παρατάξεις, μετά από αυτή της μείζονος αντιπολίτευσης (Μελισσόπουλου, Παπαχρόνη, Χατηθεοδώρου, Λύρατζη) θέτουν αντίστοιχο θέμα συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου και συζήτησης για τη ΔΕΥΑΞ, με έντονη αντιπολιτευτική διάθεση.

Αναλυτικά:

Kύριε Δήμαρχε,  κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου 

Από την ημέρα ανάληψης καθηκόντων της νέας διοίκησης  ΔΕΥΑ Ξάνθης, απασχολούν την κοινή γνώμη της πόλης τα παρακάτω συγκεκριμένα ζητήματα για τη λειτουργία της:

 1ο Ο Εξωδικαστικός συμβιβασμός της ΔΕΥΑ Ξάνθης με τη ΔΕΥΑ Νέστου, με αύξηση των Εξόδων για τον Προϋπολογισμό 2020 στο ποσό των 330.000,00 ευρώ, σε σχέση με τον Προϋπολογισμό 2019 ο οποίος εμφάνιζε  μόνο το ποσό των 50.000,00 ευρώ». 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το υπ. αριθ. 18/14-11-2019 Πρακτικό της ΔΕΥΑ Νέστου, εμφανίζεται ο νυν Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ξάνθης κ. Καμαρίδης Ιπποκράτης,  αυτοβούλως και χωρίς την προηγούμενη εξουσιοδότηση από το Δ.Σ της ΔΕΥΑ Ξάνθης για το χειρισμό της υπόθεσης, αλλά και χωρίς επίσης να έχει ενημερώσει τον νομικό σύμβουλο της Εταιρείας που χειρίζεται εδώ και χρόνια την υπόθεση – ενώ γνώριζε ότι υπήρχε δικαστική αντιδικία μεταξύ των δυο εταιρειών -, να έχει προχωρήσει σε εξωδικαστικό συμβιβασμό που κατά την άποψη μας όχι μόνο δεν είναι προς το συμφέρον των δημοτών της Ξάνθης, αλλά ουσιαστικά επιφέρει και τεράστια οικονομική ζημιά στη  ΔΕΥΑ Ξάνθης. 

Παράλληλα ο παραπάνω εξωδικαστικός συμβιβασμός του Προέδρου, αποδυνάμωσε και δικαστικά τις νομικές θέσεις της ΔΕΥΑ Ξάνθης στις δυο δίκες που θα ακολουθούσαν εκ των οποίων η μία αναβλήθηκε περί τα τέλη Νοεμβρίου. 

Επιπρόσθετα μας προξενεί μεγαλύτερη εντύπωση η ενημέρωση του Νομικού Συμβούλου της ΔΕΥΑΞ προς τα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με την οποία η αποδεδειγμένη προσπάθεια του να ενημερώσει τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΞ για τις δικαστικές εκκρεμότητες που υπάρχουν με την ΔΕΥΑ Νέστου αλλά και για άλλα θέματα της εταιρείας έχει αποβεί μέχρι σήμερα άκαρπη, ο ίδιος δε ισχυρίζεται ότι του έχει επιβληθεί ένας ιδιότυπος αποκλεισμός από τις συνεδριάσεις του ΔΣ της ΔΕΥΑΞ, κάτι που δημιουργεί τεράστιο νομικό κενό και προβλήματα στις αποφάσεις του Δ.Σ. αφήνοντας εκτεθειμένα τα μέλη του.                                          

2ο Οι Αμοιβές Προέδρου και Αντιπροέδρου που ανέρχονται στο ύψος των 1.710 ευρώ έκαστος μηνιαίως, ποσά που ο Νομοθέτης ορίζει ως τα υψηλότερα που θα μπορούσαν να ληφθούν από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο ως αντιμισθίες, τη στιγμή μάλιστα που εδώ και χρόνια τα οικονομικά στοιχεία και η εικόνα της Επιχείρησης είναι σε ιδιαίτερα άσχημη κατάσταση.

3ο Η γενικότερη λειτουργία  της ΔΕΥΑΞ σύμφωνα με το φάκελο που κατέθεσε στα μέλη του ΔΣ ο Νομικός Σύμβουλος της Επιχείρησης, η οποία εστιάζεται τόσο στην επικοινωνία και συνεργασία του Νομικού Συμβούλου με το νέο Πρόεδρο της ΔΕΥΑΞ, όσο και στις συγκεκριμένες – ιδιαίτερα σοβαρές υποθέσεις – που συμπεριλαμβάνει και άπτονται της αρμοδιότητάς του κάποιες από τις οποίες χρήζουν τουλάχιστον ιδιαίτερης αναλυτικής συζήτησης και ενημέρωσης από το σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τέλος, στο σημείο αυτό, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι από την ανάληψη των καθηκόντων σας είχατε δεσμευτεί δημοσίως ότι θα φέρνατε το θέμα της ΔΕΥΑΞ στο Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, κάτι το οποίο δεν πραγματοποιήσατε μέχρι σήμερα, ούτε εσείς ως Δήμαρχος, αλλά ούτε ο κ. Πρόεδρος της ΔΕΥΑΞ.

Μετά από όλα τα παραπάνω και επειδή εκκρεμεί η προαναφερθείσα δικαστική διαμάχη ζητούμε να εισαχθεί ως τακτικό αλλά μοναδικό θέμα συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης:

  1. Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός της ΔΕΥΑ Ξάνθης με τη ΔΕΥΑ Νέστου.
  2. Οι αμοιβές Προέδρου και Αντιπροέδρου (ως μέλος με πλήρη απασχόληση), συνολικής ετήσιας δαπάνης και για τους δύο  41.040,00 ευρώ, ποσό που θα βαρύνει τη ΔΕΥΑ Ξάνθης. 
  3. Ο φάκελος του Νομικού Συμβούλου ΔΕΥΑΞ κ. Γιαλάογλου που αφορά θέματα της ΔΕΥΑΞ που άπτονται της αρμοδιότητάς του. 

 

Το αίτημα αυτό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Δημοτική Παράταξη: Ξάνθη για ΟΛΟΥΣ

Σάββας Μελισσόπουλος

Σταυρακάρας Παναγιώτης

Χουσείνογλου Τιμούρ

Παπαδάκης Θεοφάνης 

Τσαρεκτσή Τζενάν

Τοπ Σινάν

Χαριτωνίδου Ειρήνη

Καλογερής Γιώργος

 

Δημοτική Παράταξη: Αγάπη για την Ξάνθη μας

 Παπαχρόνης Γιάννης

 Παπαδόπουλος Βασίλης

 Γεωργιάδης Δημοσθένης

 Σπανίδης Μιχαήλ

 Διαφωνίδης Χαράλαμπος

 Τσακιρίδης Αφεντούλης

 

Δημοτική Παράταξη: Πολίτες για την Ξάνθη 

 Χατζηθεοδώρου Γιώργος

 Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη

 Ανταμπούφης Νίκος 

            

Δημοτική Παράταξη: Νέα Ξάνθη 

Λύρατζης Πασχάλης

 Παπά Σοφία

 Καφετζής Κωνσταντίνος